Energetikos inžinerija

Programos paskirtis. Jeigu nori tapti naujos kartos energetikos specialistu, kuriam būtų žinoma ne tik tradicinė elektros gamyba ir jos paskirstymas, bet įdomūs saulės, vėjo, vandens energijos ištekliai ir gavyba bei jų naudojimas energetikos poreikiams, studijuok ENERGETIKOS INŽINERIJOS studijų programoje. Studijuodamas išmoksi projektuoti energetines sistemas, procesus ir įrenginius, automatizuoti ir valdyti technologinius procesus, diegti atsinaujinančios energijos šaltinius, analizuoti energetinių sistemų aplinkos taršą ir jos mažinimo galimybes.

Įgyjamas laipsnis –  inžinerijos mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šias studijas galėsite dirbti inžinieriais ir vadovais elektros bei šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo įmonėse, projektuotojais ir darbų vykdytojais atsinaujinančios energijos jėgainių statybos, paslaugų teikimo įmonėse, energetinių sistemų ir įrangos gamybos bei montavimo įmonėse, konsultantais viešojo administravimo ir konsultavimo įstaigose ir savarankiškai užsiimti energetikos verslu.

Energetikos inžinerija

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. motyvacijos vertinimas (žiūrėti ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetiniai studijų dalykai

Profesinė etika, filosofija, psichologijos pagrindai, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.

Studijų pagrindinės krypties dalykai

Analizinė geometrija ir diferencialinis skaičiavimas, taikomoji matematika, fizika, chemija, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, medžiagotyra ir elektrotechninės medžiagos,  elektros įranga ir elektrosauga, techninė mechanika, teorinė elektrotechnika, metrologija ir elektriniai matavimai, elektros grandinių teorijos pagrindai, elektronika, termodinamika, biosistemų elektrotechnologijos ir šviesos technika, automatinio valdymo pagrindai, šilumos energetika, elektros energetika, elektros mašinos, energetinių sistemų projektavimas, žemės ūkio technologinių procesų pagrindai, žmonių sauga, energetinių procesų automatizavimas, šiluminiai varikliai, atsinaujinančios energetikos sistemos, žemės ūkio elektros sistemos ir tinklai, inžinerinė ekonomika, teisės pagrindai, vadyba ir kt.

Pasirenkami studijų dalykai, skirti gilesnei specializacijai

Geotermijos energetika, saulės energetika, vėjo ir vandens energetika, biodegalų energetika, biodujų energetika, kietojo biokuro energetika ir kt.

Naujų energijos išteklių paieška ir naudojimas, efektyvių energetinės konversijos technologijų ir energetinių sistemų kūrimas bei diegimas didina universitetinį išsilavinimą turinčių energetikos specialistų poreikį. Energetikos inžinerijos studijų programos absolventai geba diegti pažangius energijos taupymo būdus ir technologijas, rengti energetinių įrenginių ir sistemų projektus, naudoti atsinaujinančius, vietinius ir atliekinius energijos išteklius, taikyti informacines technologijas energetikos srityje.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Energijos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti elektros ir šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo įmonėse, atsinaujinančios energijos jėgainių projektavimo, statybos ir aptarnavimo įmonėse, energetinio audito ir konsultavimo firmose, viešo administravimo įstaigose, energetinių sistemų ir įrangos gamybos bei montavimo įmonėse, mokymo ir mokslo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Energijos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Airija, Anglija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Turkija, Vokietija.

Praktika

Studijų metu atliekamos elektros įrangos ir elektrosaugos (1 savaitė) ir agronomijos (1 savaitė) mokomosios praktikos. Technologinė praktika atliekama 4 semestre. Praktikos metu studentai susipažįsta su konkretaus objekto, kuriame montuojami elektros įrengimai ir instaliacija technine dokumentacija, darbų organizavimu, medžiagų tiekimu, brigados žmonių kvalifikacija, reikiamais įrankiais ir įranga (kėlimo mechanizamais, suvirinimo transformatoriais ir t.t.). Jie išmoksta montuoti elektros įrenginius ir instaliaciją tiek atvirai, tiek paslėptai: instaliacija plokščiu laidu ir kabeliu, instaliacija vamzdžiuose, instaliacija loveliuose, instaliacija ant lynų ir stygų, instaliacija ant ją palaikančių konstrukcijų  (lovių, lentynų, kopetėlių ir t.t.),  Taip išmoksta montuoti elektros apšvietimo įrenginius bei elektrines pavaras ir mašinas ir privesti prie jų galios bei valdymo instaliaciją, montuoti įžeminimo kontūrą ir išmatuoti jo varžą, taip pat potencialų išlyginimo kontūrą, bei nuotiekio srovės relę, išsiaiškinti laidų ir kabelių markes,žinoti ir vykdyti elektrosaugos reikalavimus, mokėti naudotis saugumo technikos priemonėmis, išsiaiškinti kokių reikia dokumentų priduodant objektą eksploatacijon. Inžinerinė projektinė praktika atliekama 6 semestre. Prieš išvykdamas į inžinerinę projektinę praktiką, studentas turi numatyti bakalauro baigiamojo darbo kryptį. Praktikos metu studentas išmoksta praktiškai organizuoti elektros įrenginių techninį aptarnavimą, taikant teorines žinias tinkamai techniškai juos prižiūrėti, diagnozuoti jų gedimus bei nustatyti gedimų priežastis, diegti pažangias elektros įrenginių eksploatacijos ir remonto technologijas bei surenka duomenis baigiamajam darbui rengti.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai