Tvarioji energetika

Šiuolaikė energetika apima ne tik elektros gamybą ir paskirstymą, bet ir naujų energijos šaltinių paiešką, saulės, vėjo, vandens ir biomasės naudojimą energijos gavybai. Todėl šioje studijų programoje suteikiamos žinios padės plėtoti atsinaujinančios energijos gamybą ir naudojimą, energetinių išteklių taupymą. Studijų programos tikslas – parengti naujos kartos specialistus, gebančius projektuoti energetines sistemas, procesus ir įrenginius, automatizuoti ir valdyti technologinius procesus, diegti atsinaujinančios energijos šaltinius, analizuoti energetinių sistemų aplinkos taršą ir jos mažinimo galimybes.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 120
Studijų kryptis: Energijos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų magistras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti elektros ir šiluminės energijos gamybos, tiekimo ir paskirstymo įmonėse, atsinaujinančios energijos jėgainių projektavimo, statybos ir aptarnavimo įmonėse, energetinio audito ir konsultavimo firmose, viešo administravimo įstaigose, energetinių sistemų ir įrangos gamybos bei montavimo įmonėse, mokymo ir mokslo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijuoti doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos Vokietijos šalyse.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) energijos (energetikos) inžinerijos krypties studijas;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų technologijos mokslų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus energijos (energetikos) inžinerijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus energijos (energetikos) inžinerijos dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;
  • Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal energijos (energetikos) krypties inžinerijos programas.

1. STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (60 ECTS kr.)

1.1  Privalomieji  dalykai

Matavimai biosistemų inžinerijoje,  Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas, Atsinaujinantys energijos šaltiniai,  Žemės ūkio technologijų energetika, Atsinaujinančios energijos integravimas į energetines sistemas, Atsinaujinančios energijos tvarumas, Termotechnologiniai procesai agroenergetikoje.

1.2 Pasirenkamieji dalykai

Šilumos ir spinduliuotės energijos mainai:   Šilumos transformavimo sistemos, Šilumos ir masės mainai, Gamybinių pastatų termoinžinerija,  Hibridinės atsinaujinančios energijos sistemos.

Mechaninės  energijos mainai:   Hidroenergetika, Vėjo energetika, Elektromechaniniai keitikliai atsinaujinančioje energetikoje.

Biologiniai ir cheminiai  energijos mainai:   Biodegalų ir bioalyvų inžinerija, Biomasės gamybos inžinerija, Kietojo biokuro ir biodujų inžinerija.

2. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS IR STUDIJŲ DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS (30 ECTS kr.)

Matematinė statistika ir modeliavimas, Mokslinio tyrimo metodologija, Tiriamasis darbas.

3. BAIGIAMASIS  DARBAS (30 ECTS kr.)


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai