Apskaita ir finansai

Jungiantis įmonėms, formuojantis naujiems verslo dariniams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, diegiant naujus finansų valdymo instrumentus, didėja poreikis aukštos kvalifikacijos finansų vadovams, išmanantiems naujausias finansų valdymo teorijas ir modelius, gebantiems juos taikyti verslo bei viešųjų organizacijų finansams valdyti nuolat besikeičiančioje aplinkoje ir esant ribotai informacijai, pasiruošusius atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kurti ir diegti finansų valdymo inovacijas. Studijuodami Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programoje studentai sužino naujausias finansų ir apskaitos mokslų teorijas ir modelius, geba efektyviai taikyti finansų valdymo instrumentus, moderniais moksliniais metodais, laikantis teisės aktų ir komercinės paslapties reikalavimų, apskaityti, kontroliuoti, analizuoti ir įvertinti įmonių finansinę būklę ir rezultatus, identifikuoti apskaitos ir finansų problemas, savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 metai (I)
Studijų krypčių grupė: Verslo ir vadybos mokslai Programos apimtis kreditais: 120
Studijų kryptys: Finansai Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Verslo vadybos magistras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Baigę Apskaitos ir finansų magistrantūros studijų programą absolventai galės dirbti  finansų vadovais, analitikais ir konsultantais verslo ir viešosiose organizacijose, finansų institucijose, konsultavimo tarnybose, Europos Sąjungos valdymo institucijose, dėstytojais universitetuose, kolegijose ir profesinėse mokyklose.

Tolimesnės studijos

Yra galimybė tęsti studijas doktorantūroje bei po 4 metų nuolatinių arba 6 metų ištęstinių studijų įgyti verslo ir viešosios vadybos mokslų daktaro laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Belgija, Čekija, Vokietija, Danija, Ispanija, Prancūzija, Graikija, Italija, Didžioji Britanija, Olandija, Portugalija, Švedija, Turkija, Suomija.

Praktikos

Inovacijų praktika, kurios tikslas – įtvirtinti įgytas teorines žinias, išugdyti ir tobulinti gebėjimus savarankiškai taikyti šiuolaikinius mokslinius metodus inovatyvioje ir žinias integruojančioje praktinėje veikloje valdant privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų finansus, vertinti finansų valdymo ir apskaitos informacijos formavimo bei kitas inovacijas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų veikloje.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

  • Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) apskaitos, finansų, ekonomikos, verslo ir vadybos krypčių studijas;
  • Baigę pirmosios studijų pakopos (bakalauro) kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus apskaitos ir  finansų krypčių dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 24 kreditai;
  • Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir apskaitos ar finansų krypčių papildomąsias studijas.

Studijų krypties aukšto probleminio ar inovacinio mokslinio lygio dalykai

Finansų teorijos, Įmonės finansų valdymas, Viešųjų finansų valdymas, Valdymo apskaita, Finansų rinkos ir institucijos, Finansinių investicijų valdymas, Draudimas ir bankininkystė, Investicijų portfelio valdymas, Tarptautiniai finansai, Finansų institucijų veiklos vertinimas.

Studijų dalykai, skirti pasirengti doktorantūros studijoms

Taikomoji ekonometrija, Mokslinis tiriamasis darbas 1, Mokslinis tiriamasis darbas 2.

Studijų dalykai ir praktikos, skirti pasirengti praktinei veiklai

Inovacijų praktika, Verslo strateginė vadyba, Taikomieji tyrimai.

Apskaitos krypties studijoms skirti dalykai, Apskaitos krypties alternatyvieji dalykai

Apskaitos teorijos, Apskaitos ir audito  tarptautinė reglamentacija.

Bendroms universitetinėms studijoms skirti dalykai

Mokslinių tyrimų metodologija.

Baigiamasis darbas

Finansų teorijos, Valdymo apskaita, Viešųjų finansų valdymas, Finansų rinkos ir institucijos, Strateginis įmonės finansų valdymas, Išvestiniai finansiniai instrumentai, Investicijų portfelio valdymas, Draudimas ir bankininkystė, Finansų ekonometrija, Tarptautiniai finansai, Apskaitos teorijos , Tarptautinė apskaita,  Mokslinių tyrimų metodologija, Verslo strateginė vadyba.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai