Biomasės inžinerija

Pastaruoju metu biomasė vis labiau naudojama šilumos, elektros, kuro, biopolimerų ir kitų ne maisto produktų gamybai. Tai plačiausiai paplitęs ir universaliausias atsinaujinantis gamtinis išteklis  reikalaujantis specialių žinių jo panaudojimui. Žemės ūkio inžinerijos, Miškų ir ekologijos, Agronomijos fakultetų kuruojama Biomasės inžinerijos studijų programa skirta rengti atsinaujinančių žaliavų ir bioenergijos srities specialistus, turinčius inžinerijos žinių ir gebančius taikyti įgytas žinias, reikalingas inžinerinei globalinės rinkos veiklai ir aukštųjų technologijų naudojimui biomasės inžinerijos srityje, pasirengusius savarankiškai kurti ir tobulinti biomasės žaliavų gamybos technologijas ir įrenginius, vertinti biomasės energinius išteklius ir jų integraciją į įprastąsias energetines sistemas.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai Programos apimtis kreditais: 120
Studijų kryptis: Gamtos išteklių technologijos Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Technologijos mokslų magistras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti biomasės auginimo, paruošimo ir konversijos – biodujų, biokuro, biodegalų ir biomedžiagų gamybos, įmonėse, šilumos ir elektros gamybos bei tiekimo įmonėse, konsultavimo tarnybose ir projektavimo biuruose, mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijuoti doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos, Vokietijos šalyse.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) gamtos išteklių technologijų krypties studijas;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) technologijos mokslų kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus gamtos išteklių technologijų, mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar energijos inžinerijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų.
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus gamtos išteklių technologijų, mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar energijos inžinerijos krypčių dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;
  • Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal gamtos išteklių technologijų, mechanikos inžinerijos ar energetikos inžinerijos programas.

1. STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (60 ECTS kr.)

1.1  Privalomieji  dalykai

Atsinaujinantys energijos šaltiniai,  Matavimai biosistemų inžinerijoje, Fitoenergetika, Biomasės gamybos technologinių procesų teorija, Biomasės inžinerijos sistemų modeliavimas,  Bioenergijos integravimas į energetines sistemas, Biomasės būvio ciklo vertinimas.

1.2 Pasirenkamieji dalykai

Kietojo biokuro terminė konversija, Biodegalų inžinerija, Biodujų inžinerinės sistemos, Biologinės tepamosios medžiagos ir tribologija, Poveikio aplinkai vertinimo metodai, Verslo projektų valdymas.

2. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS IR STUDIJŲ DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS (30 ECTS kr.)

Matematinė statistika ir modeliavimas, Mokslinio tyrimo metodologija, Tiriamasis darbas.

3. BAIGIAMASIS  DARBAS (30 ECTS kr.)


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai