Hidrotechninės statybos inžinerija

Programos paskirtis. Hidrotechninės statybos inžinerijos programa, tai dvigubai plačiau nei paprasta „statybos inžinerija“, tai yra ir „plius“ svarbiausio ateities gyvybės ištekliaus – vandens inžinerija. Be vandens, nei namai, nei žmonės, nei augalai, nei gyvūnai neturės gyvybės.

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa išmokys:

 • kurti ir statyti drenažo ir drėkinimo statinius ir sistemas, kad patenkinti pasaulyje dvigubai didėsiantį maisto poreikį, kurio nei vieno kilogramo neišauginsi be vandens;
 • kurti ir statyti moderniausius statinius ir sistemas, kad aprūpinti žmones švariausiu pasaulyje ir būtinu kiekvieno gyvybei ištekliumi – gėlu geriamu vandeniu;
 • kurti ir statyti užtvankas, hidroelektrines, kanalus, siurblines, šliuzus, tunelius, kelius, tiltus, viadukus, pastatus ir kitus statinius, skirtus elektros energijai gaminti, vandentiekiui ir nuotekų valymui, laivybai upėse ir jūrų uostuose, kelių, geležinkelių ir oro uostų komunikacijoms;
 • tvarkyti ir valyti upes ir ežerus, kad išgelbėti ir išsaugoti šiuos unikaliausius gamtos kūrinius tavo vaikams ir jų anūkams.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės tapti atestuotais projektuotojais, statybos vadovais, techniniais prižiūrėtojais ar net FIDIC (Tarptautinės konsultuojančių inžinierių federacijos) inžinieriais ne tik hidrotechniniams statiniams, vidaus ir išorės vandentiekiui ir nuotekų tinklams bei valykloms, bet ir kelių, geležinkelių, oro uostų statiniams, pramoninės ir gyvenamosios paskirties pastatams. Absolventai turi galimybę įsidarbinti savivaldybėse, aplinkos apsaugos inspekcijoje ar agentūroje, Žemės ūkio, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijose.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas  Fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
 2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
 3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 4. brandos darbo įvertinimas;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, profesinė etika, psichologija, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai

bendroji chemija, bendroji ir taikomoji fizika, inžinerinė grafika, matematika, įvadas į vandens inžinerijos studijas, geodezija, aplinkosaugos ir statybos teisė, aplinkos ir žmogaus sauga, hidraulika, taikomoji informatika, tikimybių teorija ir matematinė statistika, dirvotyra, elektrotechnika ir elektronika, inžinerinė hidrologija ir hidrogeologija, inžinerinių tyrinėjimų praktika, taikomoji matematika, teorinė mechanika, geotechnika, medžiagų atsparumas, statybinės medžiagos ir pastatų projektavimas, vandens ūkio ekonomika, geografinė informacinė sistema, statybinė mechanika, vandens ūkio verslo vadyba, inžinerinės konstrukcijos, automobilinių kelių inžinerija, atliekų tvarkymo statinių projektavimas, poveikio aplinkai vertinimas, erdvinis planavimas, hidrotechninės statybos darbų technologija ir organizavimas, vandentieka ir kt.

Gilesnės specializacijos dalykai

Jūrų hidrotechnika, nuotakynų inžinerija, drenažas ir drėkinimas, hidrotechnikos statiniai, hidraulinės mašinos ir hidroelektrinės ir kt.

Laisvai pasirenkamieji dalykai

Šiuos dalykus studentai gali rinktis iš universitete pasiūlyto dalykų sąrašo, taip pat juos gali studijuoti ir kituose universitetuose.

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa, tai dvigubai plačiau nei paprasta „statybos inžinerija“, tai yra ir „plius“ svarbiausio ateities gyvybės ištekliaus – vandens inžinerija. Be vandens, nei namai, nei žmonės, nei augalai, nei gyvūnai neturės gyvybės.

Hidrotechninės statybos inžinerijos programa  dvigubai platesnė nei paprasta „statybos inžinerija“, tai kartu ir svarbiausio ateities gyvybės ištekliaus – vandens inžinerija. Šios programos tikslas yra parengti  vandens inžinerijos specialistus, žinančius ir gebančius valdyti pažangiausias šiuolaikines statybos inžinerijos technologijas, gebančius kūrybiškai taikyti aukšto techninio lygio vandens ūkio statinių ir sistemų statybos, rekonstrukcijos, priežiūros ir projektavimo metodus ir būdus, naudojamas technines priemones bei kokybės užtikrinimo principus.

Fakultetas: Vandens ūkio ir žemėtvarkos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Statybos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

 • Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje daugiausiai stambių, sudėtingų inžinerinių projektų įgyvendinama vandens sektoriuje. Darbo hidrotechnikui netruks dar ne vieną šimtą metų.
 • Lietuvoje galėsi būti atestuotas projektuotojas, statybos vadovas, techninis prižiūrėtojas ar net FIDIC inžinierius ne tik hidrotechniniams statiniams, vidaus ir išorės vandentiekiui ir nuotekų tinklams, bei valykloms, bet ir kelių, geležinkelių, oro uostų statiniams, pramoninės ir gyvenamosios paskirties pastatams, o todėl tavęs mielai pageidaus visos inžinerinės, konsultavimo, projektavimo ir statybos įmonės.
 • Tave įdarbins ir savivaldybės, aplinkos apsaugos inspekcijos ar agentūros, Žemės ūkio, Aplinkos ir Susisiekimo ministerijos.

Tolimesnės studijos

Baigus Hidrotechninės statybos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Ispanija, Italija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vokietija.

Praktika

Studentai atlieka geodezijos, hidrometrijos ir hidrogeologijos mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas. Mokomųjų praktikų metu studentai įgytas teorines žinias pritaiko atlikdami inžinerinius tyrinėjimus mokomuosiuose objektuose. Profesinės veiklos praktika skirta susipažinti su vandens ūkio įmonių darbo specifika, valdymo, gamybinės bazės struktūra ir darbo organizavimu, įmonės darbo planavimu, objektų statyba, įmonės finansų sistema, įmonėje taikomomis statybos darbų technologijomis, konkursų organizavimu.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai