Logistika ir prekyba

Programos paskirtis.  Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, turinčius logistikos ir prekybos žinių ir praktinių įgūdžių. Šios programos absolventai išmanys šalies bei tarptautines logistikos sistemas, gebės valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti bei koordinuoti prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai, ištęstinė – 5 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą ir įgiję verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai galės dirbti gamybinėse, prekybinėse ar logistikos paslaugų įmonėse logistikos funkcijos koordinatoriais, taip pat plėtoti nuosavą verslą logistikos ir prekybos srityje.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Istorija, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;.
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Visuomenės raida, Psichologija, Specialybės kalba.

Studijų pagrindinės krypties ir su ja susiję studijų dalykai:

Taikomoji informatika, Matematika, Įvadas į studijas, Verslininkystė, Logistikos technika ir technologijos, Mikroekonomika, Teisė, Verslo užsienio kalba pažengusiems, Statistika, Sociologija, Makroekonomika, Verslo teisė, Logistikos valdymas, Finansai, Rinkodara, Prekybos valdymas, Verslo vystymas, Buhalterinė apskaita, Logistikos verslo administravimas, Tarptautinė prekyba, Logistikos ir prekybos mokomoji praktika, Prekybos rinkodara, Verslo planavimas ir vertinimas, Transporto ir sandėlių ūkio organizavimas, Verslo komunikacija, Komercinės sutartys, Profesinės veiklos praktika, Verslo komunikacija, Logistikos ir prekybos projektų valdymas, Verslumo  ugdymo praktika, Studijų baigiamasis darbas.

Vadybos krypties bei alternatyvūs dalykai

Finansų valdymo pagrindai, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Vadyba, Kokybės vadyba, Vartotojų elgsena, Personalo valdymas.

Šiuolaikinio ir ateities agrarinio sektoriaus uždavinys – ne tik užtikrinti  produktų kokybę ir saugą  maisto grandinėje nuo žaliavos išauginimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui, bet ir plėtoti verslines veiklas, susijusias tiekimo ir logistikos valdymu. Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus žinančius agroverslo ypatumus, turinčius naujausių ir aktualių logistikos ir prekybos verslų mokslo žinių ir praktinių įgūdžių, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines logistikos sistemas, gebančius valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti bei koordinuoti prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje, naudotis Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto veiklą ir prekybą, savarankiškai ir kūrybiškai veikti ekonominės rizikos sąlygomis, įkurti privačią prekybos ar logistikos  įmonę ir jai vadovauti.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė: 3,5 m. (NL), 5 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešosios vadybos mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis: Verslas Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Verslo vadybos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Baigęs šią studijų programą galėsi dirbti: žemės ūkio tiekimo ir logistikos įmonėse bei šią veiklą koordinuojančiose organizacijose; žemės ūkio žaliavų supirkimo, perdirbimo ir prekybos įmonėse; maisto produktų ir gėrimų gamybos bei pardavimo įmonėse; žemės ūkio ir logistikos  kompleksuose; prekybos centruose ir tinkluose; plėtoti savąjį verslą.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Belgija, Čekija, Vokietija, Danija, Ispanija, Prancūzija, Graikija, Italija, Didžioji Britanija, Olandija, Portugalija, Švedija, Turkija.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai