Maisto žaliavų kokybė ir sauga

Programos paskirtis: Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistus, žinančius šių žaliavų įvairovę ir cheminę sudėtį, auginimo technologijas, gebančius analizuoti jų kokybinius pokyčius, turinčius darbo laboratorijoje įgūdžių, taikančius žinias profesinėje karjeroje. Studijuodamas išmoksi modeliuoti maisto žaliavų kokybę, identifikuoti ir analizuoti problemas, susijusias su maisto žaliavų laikymu, apdorojimu, suprasi maisto žaliavų kokybės ir saugos svarbą žmonių gyvenimo kokybei.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: žemės ūkio mokslų bakalauras

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai

Įsidarbinimo galimybės:
– Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje;
– Žemės ūkio ministerijoje;
– LR žemės ūkio rūmuose;
– Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje;
– Apgyvendinimo, maitinimo, rekreacijos ir kitas turizmo paslaugas teikiančiose verslo struktūrose (viešbučiuose, poilsiavietėse, poilsio namuose, moteliuose, turizmo kompleksuose ir kaimo turizmo sodybose);
– maisto žaliavų perdirbimo įmonėse;
– kurti savo verslą.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,1
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,3
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 1.  tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
 2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
 3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 4. brandos darbo įvertinimas;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, Specialybės kalba, Verslo užsienio kalbos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Visuomenės raida, Psichologija.

Studijų krypties dalykai

Įvadas į studijas, Fizika, Matematika ir informatika, Neorganinė ir analizinė chemija, Organinė Chemija, Ekonomikos teorijos pagrindai, Vadybos pagrindai, Žmogaus fiziologija ir mityba, Žemdirbystės sistemos, Bendroji ekologija, Augalinės maisto žaliavos, Gyvūninės maisto žaliavos, Bendroji mikrobiologija, Maisto ūkio ekonomika, Inžinerinė grafika, Maisto teisė, Inžinerinių technologijų projektavimas, Mokslinių tyrimų metodika, Maisto žaliavų perdirbimas I, Maisto žaliavų perdirbimas II, Maisto žaliavų perdirbimo inžinerija, Maisto žaliavų laikymas, Maisto žaliavų ir produktų sandėliavimo inžinerija, Maisto prekių mokslas, Maisto priedai.

Gilesnės specializacijos studijų dalykai

Maisto saugos ir kokybės valdymo sistemos, Maisto chemija, Maisto mikrobiologija ir toksikologija, Maisto biotechnologija, Maisto higiena, Ekologiniai maisto produktai, Instrumentinė ir juslinė maisto žaliavų analizė, Funkcionalusis maistas, Biologiškai aktyvios maisto medžiagos, Organinių atliekų utilizavimo inžinerija, Pakavimo medžiagos ir technologijos.

Visiems mums labai aktualu tai, ką valgome, koks maistas pasiekia mūsų stalą. Kad maistas būtų tikrai kokybiškas, būtina žinoti kaip išauginti kokybiškas maisto žaliavas, jas laikyti bei perdirbti, kad jos būtų saugios ir kokybiškos visuose etapuose iki pasieks vartotojus.
Programa Maisto žaliavų kokybė ir sauga skirta parengti aukštos kvalifikacijos maisto žaliavų kokybės ir saugos specialistus, imlius mokslo naujovėms, kritiškai ir savarankiškai mąstančius, žinančius šių žaliavų įvairovę bei cheminę sudėtį, auginimo technologijas, gebančius analizuoti jų kokybinius pokyčius, turinčius darbo laboratorijoje įgūdžių.

Fakultetas: Agronomijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Maisto studijos Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galės dirbti praktinį maisto žaliavų kokybės vertinimo ir valdymo, konsultavimo darbą įmonėse, bendrovėse, valstybinėse įstaigose bei privačiame versle:

 • Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje;
 • Žemės ūkio ministerijoje;
 • LR Žemės ūkio rūmuose;
 • Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyboje;
 • Apgyvendinimo, maitinimo, rekreacijos ir kitas turizmo paslaugas teikiančiose verslo struktūrose (viešbučiuose, svečių namuose, poilsio namuose, moteliuose, turizmo kompleksuose ir kaimo turizmo sodybose);
 • maisto žaliavų perdirbimo įmonėse;
 • kurti savo verslą.

Tolimesnės studijos

Įgiję maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauro laipsnį, studijas gali tęsti Biomedicinos mokslų srities Maisto studijų krypties bei giminingų krypčių magistrantūros programose ASU ir kituose universitetuose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

ERASMUS mainų sutartys su 71 Europos universitetu leidžia ASU studentams rinktis dalines studijas Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanija, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos universitetuose.

Praktika

Studijų metu atliekamos Žemdirbystės sistemų, Augalinių maisto žaliavų, Gyvūninių maisto žaliavų, Mokslinių tyrimų metodikos, Maisto žaliavų laikymo, Maisto žaliavų perdirbimo, Maisto žaliavų ir produktų sandėliavimo inžinerijos, Instrumentinės ir juslinės maisto žaliavų analizės mokomosios praktikos. Profesinės veiklos praktika vykdoma III kurso pavasario semestre. Ji atliekama maisto žaliavų gamybos ir apdorojimo įmonėse, valstybės ir savivaldos, agrarinės aplinkos institucijose. Profesinės veiklos praktikos metu studentai įgis socialinių ir asmeninių gebėjimų bendrauti ir bendradarbiauti, žinių, analizuojant maisto žaliavų gamybos procesus bei jų kontrolės metodus, gebėjimų naudotis laboratorine įranga ir atlikti tyrimus. Praktiką pagal Erasmus galima atlikti ir daugelyje Europos šalių.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai