Medienos mokslas ir prekyba

Programos paskirtis.  Programa yra skirta žmonėms, kurie sieja savo ateitį su medienos prekyba ir pramone. Studijuodami jūs ne tik susipažinsite su Lietuvos miškais ir miškininkyste, bet ir medienos naudojimo galimybėmis, tradicinėmis ir išmaniosiomis perdirbimo technologijomis. Studijų ir praktikų  metu įgysite gebėjimų vertinti medieną ir jos produktus bei žinių apie jų panaudojimo galimybes. Jums atsivers galimybės tapti tarptautinės medienos rinkos žinovais ir potencialiais pirkliais.

Įgyjamas laipsnis: žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės

Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti VĮ miškų urėdijose, valstybinėje miškų tarnyboje, medienos apdirbimo ir perdirbimo įmonėse, medinių namų statybos įmonėse, baldų sektoriaus įmonėse, bioenergetikos įmonėse, Lietuvos ir užsienio kapitalo medienos importo ir eksporto įmonėse, prekybos tinkluose, specializuotose medienos kokybės vertinimo laboratorijose, muitinėse ir plėtoti savo verslą.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,1
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,3
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1.  tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetiniai studijų dalykai:

Filosofija, psichologija, verslo užsienio kalbos pagrindai, specialybės užsienio kalba, visuomenės raida, specialybės kalba.

Miškininkystės studijų krypties su ja susiję studijų dalykai. Privalomi dalykai:

Augalų biologija, miško ekologija, aplinkos apsauga, dendrologija, dirvotyra, dendrometrija, geomatika, nuotoliniai metodai, miško genetika ir biotechnologijų pagrindai, miško atkūrimas ir įveisimas, miško žvėrių ir paukščių biologija, medienos ruošos technologijos, miško našumas ir medynų formavimas, miškotvarka, miško ir medienos apsauga, medienotyra, neorganinė ir medienos chemija, medienos fizika, medienos pjovimo, džiovinimo, mirkymo, klijavimo, apdailos technologijos, medienos inžinerija ir statybos pagrindai, miško bioenergetika, miško logistika, medienos plokščių ir celiuliozės gamybos technologijos, miško prekių mokslas ir kiti studijų dalykai.

Pasirenkami dalykai:

Medžioklės pagrindai, kraštovaizdžio ekologija, svetimkraščių medžių mediena, medynų formavimas įvairios paskirties miškuose, miško rekreacija, miško išteklių ir anglies apskaita, miškų būklės kontrolė.

Kitos studijų krypties (vadybos) dalykai. Privalomi dalykai:

Medienos gaminių marketingas, miško sektoriaus vadyba ir ekonomika, miško sektoriaus įmonių planavimo, apskaitos ir finansų praktika, miško politika ir teisė.

Pasirenkami dalykai:

Komunikavimas ir retorika, darbo psichologija, verslininkystė, projektų valdymas, finansų ir apskaitos pagrindai, darbo teisė, sprendimų paramos sistemos, verslo aplinka ES, tarptautinės žaliavinės medienos ir medienos gaminių rinkos.

Medienos racionalus panaudojimas kuriant mūsų aplinką yra tiesiogiai susijęs su jos įvairiapusių savybių pažinimu ir panaudojimu. Geografinė Lietuvos padėtis yra takoskyroje tarp medieną eksportuojančių ir medieną importuojančių šalių. Todėl specialistų, gerai išmanančių  medieną kaip ypatingų savybių ir vertės produktą , bei suprantančių jos ir jos produktų subtilybes, prekybos peripetijas, paklausa tik didės. Studijuodami „Medienotyros“ programą jūs turėsite unikalią galimybę pažinti medieną.  Atliksite tyrimus, atrasite naujas medienos pritaikymo sritis, susipažinsite su išmaniosiomis jos apdirbimo ir perdirbimo technologijomis.

Fakultetas: Miškų ir ekologijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Miškininkystė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

 


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai