Sumanioji gyvulininkystė

Programos paskirtis. Į gyvulininkystę sparčiai skverbiasi robotizacija, kompiuterizacija ir kitos sumaniosios technologijos,  kurios keičia ne tik ūkinių gyvūnų laikymo ir priežiūros procesus, bet ir gyvulininkystės darbuotojų darbo pobūdį ir sąlygas. Šioms technologijoms diegti ir valdyti reikalingi specialistai, gebantys organizuoti gyvulininkystės produktų gamybą, parinkti pažangius ūkinių gyvūnų veisimo metodus, diegti ir valdyti sumaniąsias gyvūnų laikymo ir šėrimo technologijas, užtikrinti gyvūnų gerovės ir produktyvumo sąlygas, konkurencingumą ir pelningumą.

Įgyjamas laipsnis: žemės ūkio mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 3,5 metai, ištęstinė – iki 5 m.

Įsidarbinimo galimybės:
Baigę šias studijas galėsite dirbti gyvulininkystės technologiniais įrengimais prekiaujančiose įmonėse, mėsos ir pieno perdirbimo pramonės įmonių žaliavų skyriuose, agroverslo konsultavimo įmonėse, pašarų gamybos ir prekybos įmonėse, gyvulininkystės technologais žemės ūkio įmonėse, administracinį darbą ministerijose, savivaldybėse ir kitose institucijose, savarankiškai užsiimti gyvulininkystės verslais.

Dalyko pavadinimas Dalyko pavadinimas
Pirmasis dalykas Biologija 0,4
Antrasis dalykas Chemija arba matematika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

 1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
 4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

 1.  tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
 2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
 3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 4. brandos darbo įvertinimas;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetiniai studijų dalykai:

Filosofija, profesinė etika, specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties ir su ja susiję dalykai:

Matematika ir informatika, bioorganinė chemija, gyvūnų morfologija ir fiziologija, mikrobiologija, gyvūnų mityba, agronomijos pagrindai, gyvulininkystės technologinių procesų inžinerija, gyvūnų higiena ir gerovė, gyvūnų genetika ir veisimas, biostatistika ir gyvūnų informacinės sistemos, mokslinių tyrimų pagrindai, gyvulininkystės technologinių procesų valdymo pagrindai, pašarininkystė, veterinarijos pagrindai, darnioji gyvulininkystė, žmogaus sauga, sumanioji galvijininkystė, sumanioji paukštininkystė, sumanioji kiaulininkystė, avininkystė ir ožkininkystė, gyvūninės kilmės produktų kokybė ir sauga.

Kitos studijų krypties (vadybos) pasirenkami dalykai, skirti vadybos kompetencijai formuoti:

Gyvulininkystės vadyba ir ekonomika, gyvulininkystės inovacijų ir projektų valdymas, gyvulininkystės produktų vadyba, verslininkystė, finansų valdymas, kaimo plėtros vadyba.

Planuoji kurti savo ateities gyvulininkystės ūkį arba nori padėti jį sukurti kitiems, susipažink su  sumaniosiomis gyvulininkystės technologijomis. Šiuolaikinis ūkis turi būti ne tik draugiškas aplinkai ir gyvūnams, bet ir pelningas. Studijuodamas SUMANIOSIOS GYVULININKYSTĖS studijų programą susipažinsi su  sumaniosiomis inžinerinėmis sistemomis (robotais) ir gyvulių laikymo technologijomis, sužinosi pažangius ūkinių gyvūnų veisimo, gydymo metodus, išmoksi planuoti, organizuoti gyvulininkystės produktų gamybą ir vertinti perspektyvią gyvulininkystės verslo sritį.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 3,5 m. (NL), 5 m. (I).
Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai Programos apimtis kreditais: 210
Studijų kryptis:  Gyvulininkystė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti:

 • gyvulininkystės technologiniais įrengimais prekiaujančiose ir šiuos įrengimus diegiančiose  įmonėse;
 • gyvulininkystės ūkiuose;
 • gyvulių veislininkystės sistemoje;
 • mėsos ir pieno perdirbimo pramonės įmonių žaliavų skyriuose;
 • agroverslo konsultavimo įmonėse;
 • pašarų gamybos ir prekybos įmonėse;
 • gyvulininkystės technologais žemės ūkio įmonėse;
 • administracinį darbą ministerijose, savivaldybėse ir kitose institucijose;
 • savarankiškai užsiimti gyvulininkystės verslais

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti žemės ūkio mokslų krypties magistrantūros studijų programose, taip pat technologijos mokslų srities kai kuriose magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė dalyvauti akademinių ERASMUS mainų programoje ir pasirinkti studijas 71 Europos universitete, išvykstant laikinai studijuoti į Airiją, Angliją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Graikiją, Italiją, Ispaniją, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Norvegiją, Olandiją, Prancūziją, Rumuniją, Slovakiją, Suomiją, Turkiją Vokietiją.

Praktika

Į studijų programą įtrauktos mokomosios ir profesinės veiklos praktikos, kurių bendra apimtis net 19 kreditų.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai