Transporto mašinų inžinerija

Studijų programa Transporto mašinų inžinerija skirta parengti aukštos kvalifikacijos sausumos transporto inžinerijos studijų krypties magistrą, pasirengusį savarankiškai ir kūrybiškai atlikti eksperimentinius tyrimus ir taikyti aukštąsias technologijas transporto inžinerijos srityje, savarankiškai kurti ir tobulinti transporto inžinerijos technologijas, įrenginius ir priemones.
Studijuodami Transporto mašinų inžinerija studijų programą įgysite gebėjimus skaitinių metodų, matematinio modeliavimo žinias taikyti transporto mašinų sistemoms modeliuoti, atlikti transporto mašinų, jų sistemų ir agregatų bandymus, analizuoti ir spręsti transporto problemas, įvertinti alternatyvius sprendimo variantus ir galimą poveikį aplinkai, projektuoti ir modeliuoti transporto mašinų sistemas ir agregatus, tobulinti ir kurti naujus transporto priemonių diagnozavimo metodus ir techninės priežiūros sistemas, vertinti ir parinkti konstrukcines medžiagas, transporto mašinų elementų gamybos ir utilizavimo metodus ir technologijas.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė:  2 m. (NL), 3 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 120
Studijų kryptis: Transporto inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų magistras
Studijų forma:  nuolatinės (NL), ištęstinės (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti mokslinį, pedagoginį darbą mokslo bei studijų institucijose, projektinį, ekspertinį, konsultacinį ir vadovaujamą darbą transporto įmonėse, transporto priemonių ir technologinių įrenginių pardavimo, eksploatacijos ir remonto įmonėse, žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonių transporto skyriuose, transporto priemonių techninių apžiūrų ir ekspertizių įmonėse, logistikos įmonėse, kelių tiesimo ir priežiūros įmonėse, draudimo organizacijose, viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijuoti doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos Vokietijos šalyse.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypčių studijas;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų technologijos mokslų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties dalykų , kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;
  • Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties programas.

1. STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (66 kr.)

 1.1  Privalomieji dalykai

Mokslinio tyrimo metodologija, Skaitiniai metodai inžinerijoje, Transporto mašinų dinamika, Inžinerinių sistemų patikimumas, Vidaus degimo variklių teorija, Transporto mašinų bandymai, Transporto mašinų sistemų modeliavimas, Transporto priemonių saugumas.

1.2 Pasirenkamieji dalykai

Eismo psichologija ir ergonomika, Eismo įvykių rekonstrukcija, Automobilių mechatroninės sistemos, Hibridinės transmisijos, Pažangios medžiagų gamybos technologijos, Transporto mašinų demontavimo ir utilizavimo technologijos.

2. UNIVERSITETO NUSTATYTOS, STUDENTO PASIRENKAMOS STUDIJŲ DALYKŲ GRUPĖS, SKIRTOS PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS ARBA PRAKTINEI VEIKLAI (18 kr.)

Tiriamasis darbas, Taikomasis tiriamasis darbas.

3. STUDENTO LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI, BŪTINI STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAMS PASIEKTI (6 kr.)

Logistikos vadyba, Verslo strateginė vadyba, Žmogiškųjų išteklių vadyba.

3. BAIGIAMASIS  DARBAS (30 kr.)


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai