Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba skirta parengti aukštos kvalifikacijos bendrosios inžinerijos studijų krypties magistrą moksliniu, metodologiniu ir praktiniu požiūriais pasirengusį savarankiškai ir kūrybiškai atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, skirtus inžinerinio ir vadybinio pobūdžio problemoms spręsti kintančioje žemės ūkio bei kitų ūkio sričių įmonių veikloje, apjungiant aplinkosaugos inžinerijos ir vadybos, ergonominius, saugos inžinerijos ir profesinės rizikos valdymo, visuotinės kokybės vadybos ir verslo valdymo aspektus. Įgyjama organizacinių, veiklos analizės ir jos rezultatų pristatymo gebėjimų, suteikiančių magistrui lanksčias galimybes integruotis į rinką arba tęsti studijas doktorantūroje.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
Studijų krypčių grupė:  Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 120
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų magistras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti žemės ūkio technikos ir įrangos, paslaugų bei prekybos, logistikos ar kitų ūkio šakų verslo įmonėse, konsultavimo tarnybose, mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, užsiimti nuosavu verslu.

Tolimesnės studijos

Studijuoti doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos Vokietijos šalyse.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypčių studijas;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų technologijos mokslų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties dalykų , kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;
  • Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties programas.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai