Žemės ūkio mechanikos inžinerija

Programos paskirtis. Jei Tau patinka žemės ūkio technika ir jos priežiūra, diagnostika, remontas bei jos gamyba ir Tu nori žinoti jos veikimo principus, projektavimo, serviso ir gamybos paslaptis, rinkis vienintelę Lietuvoje universitetinių studijų programą ŽEMĖS ŪKIO MECHANIKOS INŽINERIJĄ. Čia ne tik išvysi modernius mašinų variklius ir pačią sudėtingiausią žemės ūkio techniką, bet ir pažinsi protingas mašinas, kurios skiria nokstančius ir sunokusius vaisius, kultūrinį augalą nuo piktžolės, yra valdomos palydovine technologija.

Be to, Tu galėsi atlikti praktikas pažangiausiuose Vakarų Europos ūkiuose, žemės ūkio mašinų gamyklose, o dėka studentų mainų – iki vienerių metų studijuoti bet kuriame Europos žemės ūkio (ir ne tik) profilio universitetuose.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės

Baigę šias studijas galėsite dirbti žemės ūkio technikos ir technologijų projektavimo, gamybos, serviso ir logistikos įmonėse, privačiuose ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse, transporto priemonių bei žemės ūkio technikos administravimo institucijose, plėtoti nuosavą verslą, studijuoti mechanikos inžinerijos ir kitų mokslo krypčių magistrantūroje.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas  Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Profesinė etika, filosofija, psichologijos pagrindai, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.

Studijų krypties dalykai

Matematika, fizika, chemija, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, teorinė mechanika, elektrotechnika, medžiagų atsparumas, medžiagotyra, medžiagų technologijos, kompiuterizuotas projektavimas, mašinų elementai ir pakeičiamumas, mechanizmų ir mašinų teorija, termodinamika, elektronika ir automatinis valdymas, takių kūnų mechanika, vidaus degimo varikliai, transporto ir jėgos mašinos, žemės dirbimo technologijos, derliaus dorojimo mašinos, mašinų serviso technologijos, žmonių sauga, gyvulininkystės technologijų inžinerija, mašinų gamybos ir remonto technologijos, teisės pagrindai, vadyba ir kt.

Pasirenkami studijų dalykai, skirti gilesnei specializacijai studijų dalykai

Ketvirtame kurse yra galimybė specializuotis šiose kryptyse:

Agromechatronika: mechatroninės sistemos, mechatroninių sistemų priežiūra ir diagnostika, tikslioji žemdirbystė.

Inžinerinis projektavimas: kompiuterinė konstrukcijų analizė, mechaninių sistemų dinamika, žemės ūkio mašinų ir įrangos konstravimo ir modeliavimo pagrindai.

Mašinų gamyba: gamyba programuojamais technologijos įrenginiais, mašinų patikimumas, technologijos įrenginiai ir įranga.

Mašinų servisas: mašinų mechatroninės sistemos, mašinų remonto technologijos, mašinų diagnostika.

 

Šiandien žemės ūkio gamyba neįsivaizduojama be modernių technologijų ir našios žemės ūkio technikos.  Technikos progresas padidino mašinų galią, sumažino patikimumą, iškėlė reikalavimus kokybei bei eksploatacijai. Tik naudojantis mechanikos ir kitų inžinerijos mokslų laimėjimais galima pažinti ir vertinti žemės ūkio technologinius procesus, mašinų medžiagas, mašinų projektavimo ir gamybos technologijas, žemės ūkio bei transporto mašinų ir jų sistemų veikimo principus, pateikti racionalius efektyvaus mašinų naudojimo ir techninio serviso sprendimus.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti žemės ūkio ir kitų mašinų projektavimo ir gamybos įmonėse, logistikos, žemės ir miškų ūkių, statybos, kelių tiesimo ir priežiūrų įmonių techninėse tarnybose, žemės ūkio technikos ir transporto priemonių techninio serviso įmonėse, kelių transporto priemonių techninių apžiūrų ir ekspertizių įmonėse, mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Mechanikos inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Airija, Anglija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Turkija, Vokietija.

Praktika

Studijų metu atliekamos medžiagų technologijų (1 savaitė), agronomijos (1 savaitė) ir žemės ūkio technikos (2 savaitės) mokomosios praktikos bei 6 semestre technologinė ir inžinerinė projektinė praktika. Technologinės praktikos tikslas įgytas dalykines žinias gebėti taikyti sprendžiant gamybius uždavinius, suprasti naujas technologijas, gebėti jas parinkti. Ši praktika atliekama įmonėje ar ūkyje, kurios veikla susijusi su studento pasirinkta agromechatronikos, inžinerinio projektavimo, mašinų gamybos ar transporto specializavimosi kryptimi. Inžinerinė projektinė praktika gali būti atliekama toje pačioje įmonėje arba gali būti pasirinkta ir kita įmonė, kurios veiklos sritys yra panašios. Prieš išvykdamas į inžinerinę projektinę praktiką, studentas turi numatyti bakalauro baigiamojo darbo kryptį. Pagal praktikos vadovo sudarytą programą jis privalo išanalizuoti ir surinkti duomenis, reikalingus baigiamajam darbui.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai