Žemės ūkio mechanikos inžinerija

Magistras – tai plataus akiračio, gilias profesines kompetencijas bei tyrimų pagrindus įgijęs kvalifikuotas specialistas. Šios veiklos vykdymas reikalauja ekspertinio žinių lygmens. Įgytos žinios bei įgūdžiai leis jums analizuoti mašinų dinamikos, mašinų patikimumo, daryti racionalius efektyvaus žemės ūkio technikos tobulinimo, darbingumo palaikymo ir naudojimo sprendimus kompetencijos ir eksperimentinių tyrimų atlikimo pagrindu.
Studijuodami Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programą naudodamiesi mechanikos bei informatikos mokslų pasiekimais: pažinsite mechanikos mokslo pasiekimus, gebėsite projektuoti šiuolaikiška programine įranga, gebėsite panaudoti šiuolaikinių matavimų metodus ir priemones, įgysite įgūdžių analizuoti matematinės statistikos metodais bei modeliuoti mechaninius procesus, o taip pat planuoti bei atlikti eksperimentinius tyrimus. Per pasirenkamuosius taikomuosius studijų programos dalykus galėsite specializuotis mechanikos inžinerijos, transporto ir jėgos mašinų inžinerijos,  žemės ūkio mašinų inžinerijos ir  gamybos ir laikymo stacionarių technologijų inžinerijos kryptyse.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 120
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų magistras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, žemės ūkio ir kitų mašinų projektavimo ir gamybos įmonėse, logistikos, žemės ir miškų ūkių, kelių tiesimo, žemės ūkio technikos ir transporto priemonių techninio serviso įmonėse, kelių transporto priemonių ekspertizių įmonėse, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijuoti doktorantūroje ir įgyti daktaro mokslinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Yra galimybė rinktis studijas iš šiuo metu pasirašytų dvipusių ERASMUS mainų sutarčių tarp Lietuvos žemės ūkio universiteto ir 71 Europos universiteto, kurie yra Airijos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Suomijos, Turkijos Vokietijos šalyse.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypčių studijas;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų technologijos mokslų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų;
  • Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties dalykų , kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų;
  • Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal mechanikos inžinerijos, bendrosios inžinerijos ar sausumos transporto inžinerijos krypties programas.

1. STUDIJŲ KRYPTIES (ŠAKOS) AUKŠTO PROBLEMINIO AR INOVACINIO MOKSLINIO LYGIO DALYKAI (60 ECTS kr.)

1.1  Privalomieji i dalykai

Matavimai biosistemų inžinerijoje,  Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas, Baigtinių elementų metodas,  Žemės ūkio mašinų dinamika, Mašinų eksploatacinių savybių teorija.

1.2 Pasirenkamieji dalykai

Mechanikos inžinerija: Dalelės balistika žemės ūkio mašinose, Konstrukcinių medžiagų inžinerija,  Neišardomų jungčių technologijos,  Tribologija, Virpesių panaudojimas žemės ūkyje, Žemės ūkio technikos konstravimas.

Transporto ir jėgos mašinų inžinerija: Vidaus degimo variklių degalų tiekimo ir valdymo teorija arba Vidaus degimo variklių teorija; Mašinų techninė diagnostika; Mechatroninių sistemų valdymas; Traktorių ir automobilių traukos dinamika ir bandymai; Žemės ūkio technikos hidraulinės pavaros;

Žemės ūkio mašinų inžinerija: Derliaus dorojimo mašinų teorija arba Augalininkystės mašinų teorija; Žemės ūkio mašinų bandymai; Dirvos mechanika; Daržovių ir šakniavaisių dorojimo technologijos ir mašinos; Žemės ūkio technologinių procesų valdymas .

Gamybos ir laikymo stacionarių technologijų inžinerija: Technologijos objektų projektavimas; Šilumos-masės mainų modeliavimas; Gyvulininkystės sistemų inžinerija; Kondicionavimo sistemų inžinerija; Sandėliavimo technologijų inžinerija.

2. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS IR STUDIJŲ DALYKAI, SKIRTI PASIRENGTI DOKTORANTŪROS STUDIJOMS (30 ECTS kr.)

Matematinė statistika ir modeliavimas, Mokslinio tyrimo metodologija, Tiriamasis darbas.

3. BAIGIAMASIS  DARBAS (30 ECTS kr.)


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai