ASU Profesorių klubas „Scientia“

Istorija

LŽŪU profesorių klubas „Scientia“ (toliau Klubas) buvo įkurtas 1996-ais metais profesoriaus Rimanto Urbono, buvusio LŽŪA rektoriaus iniciatyva. Jis buvo užregistruotas Kauno rajono savivaldybėje kaip visuomeninė organizacija. Vėliau visos visuomeninės organizacijos tapo asociacijomis, bet Klubas oficialiai nebuvo perregistruotas, nes nebuvo poreikio jam tapti asociacija. Faktiškai Klubas veikė LŽŪU/ASU ribose.

2017 m. spalio 04 d. ASU senatas patvirtino Klubo nuostatus. Nuo to laiko Klubas yra ASU savanoriškumo pagrindais veikiantis visuomeninis vienetas – aukščiausios mokslinės ir pedagoginės kvalifikacijos personalo diskusijų klubas.

LŽŪU profesorių klubo „Scientia“ pirmasis įregistravimo pažymėjimas

 

Plačiau žiūrėti dešinėje šio puslapio pusėje -> paspaudus  ASU Profesorių klubas „Scientia“