ASU šviečiamąją veiklą įvertino Lietuvos mokslų akademija

2017-09-12
216

Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) pristatyti devyni Mokslo populiarinimo priemonių konkurse geriausiai įvertinti projektai. Jų tematika  pati įvairiausia – nuo edukacinių filmukų vaikams iki tarptautinio lygio konferencijų.  Renginių kategorijoje vienas ekspertų komisijos išrinktų nugalėtojų – Aleksandro Stulginskio universitete (ASU)  vykusios tarptautinės žemės ūkio parodos „Ką pasėsi… 2017“ šviečiamoji programa.  ASU Žemės ūkio mokslo ir  technologijų parkui už tai įteikta 7 tūkst. Eur dydžio premija.

LMA inicijuotas  konkursas vyko 8 mėn.  Jo tikslas  – paskatinti kuo aktyviau, originaliau, įdomiau bei tarptautiškiau populiarinti mokslą. Iš 30  – ties šiam konkursui pateiktų projektų LMA piniginėmis premijomis paskatino 9 geriausius autorius dviejose kategorijose – renginių organizavimo ir audiovizualinių priemonių kūrimo bei jų sklaidos.

LMA prezidentas prof. Valdemaras Razumas, sveikindamas Mokslo populiarinimo priemonių konkurso nugalėtojus, pastebėjo,  kad mūsų šalyje netgi jaunimo, besidominčio mokslu, palyginti su kitomis ES šalimis, santykinai yra labai mažai. Todėl pasak V. Razumo, projektai, populiarinantys mokslą, turi itin didžiulę reikšmę  kuriant pažangią ir inovatyvią Lietuvą.

ASU Žemės ūkio mokslo ir  technologijų parko komandos vardu dėkodama už reikšmingą įvertinimą, šio parko projektų vadovė Rita Petlickaitė kalbėjo, kad LMA apdovanojimas kartu yra ir patvirtinimas, jog ASU yra teisingame kelyje.

„Šiais metais paroda „Ką pasėsi…“ organizuota jau 22 -ą  kartą. Šių parodų metu surengta per 800 seminarų, juose dalyvavo daugiaženkliai skaičiai klausytojų.  Ir nėra abejonės, kad mūsų šviečiamosios veiklos sėkmę bei populiarumą lemia ASU rengiamų parodų fenomenas. Kasmetinė tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi…“ yra pati didžiausia ir vis dar tebeauganti paroda šalyje. Per tris dienas ją aplanko daugiau kaip 100 tūkst.  lankytojų. Ir tai nestebina, nes esame sukūrę puikią infrastruktūrą didžiulio formato renginiams, esame užmezgę glaudžius ryšius su  agroverslo sektoriuje dirbančiomis įmonėmis. Šiuo metu jau netgi pasirašomos sutartys su parodos „Ką pasėsi… 2022“ būsimais dalyviais“, – džiaugėsi R. Petlickaitė.

Pasak jos, parodų formatą siekiant panaudoti aktyviai mokslo žinių sklaidai, ne tik ASU, bet ir įvairių kitų šalies mokslo įstaigų mokslininkai kasmet  yra  kviečiami tapti šviečiamųjų programų bendraautoriais. „Manau, parodų lankytojams aktualu ir tai, kad su mokslininkais galima susitikti ne tik seminarų metu auditorijose,  bet ir betarpiškai su jais pabendrauti parodų stenduose ar bandymų laukeliuose“, – kalbėjo ASU atstovė, pastebėdama, kad parodų „Ką pasėsi…“ šviečiamųjų programų tematika yra itin plati, bet, be abejo, orientuota į inovacijas žemės ūkyje.

„Ryšys tarp sveiko dirvožemio ir sveiko žmogaus yra tiesioginis. Auganti  žmonių populiacija bei  didėjantis maisto poreikis neišvengiamai didina ir cheminių medžiagų naudojimo mastus žemės ūkyje.“ – pristatydamas mokslo populiarinimo projektą sakė ASU Žemės ūkio mokslo ir  technologijų parko Naujų technologijų centro vadovas doc. Vytautas Liakas.

„Mokslo įrodyta, kad žmogus su maistu turėtų gauti apie 90 skirtingų mineralinių medžiagų. Tačiau dirvožemis tręšiamas tik 10 – čia jų. Todėl mūsų šviečiamųjų programų tikslas įrodyti, kad puikiausias trąšas galima gaminti ir iš šiuo metu beverčiais laikomų šiaudų, praturtinus juos mikroorganizmais,  o augalus ir maistą nuo bakterijų bei grybelių ginti biologiniais preparatais“, – reziumavo ASU atstovas.

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai