ASU, VDU ir LEU integracija

2018-04-16
1455

Sausio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė, kad Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) būtų reorganizuojami prijungiant prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU).

ASU rektoriaus prof. Antano Maziliausko teigimu, svarbiausias mūsų strateginis tikslas – augti ir tvirtėti bei sėkmingai vykdyti savo misiją, žiniomis ir mokslu užtikrinti, kad kiekvienas turėtų saugų ir sveiką maistą ir pilnavertę gyvenimo aplinką.  Ypatingos sinergijos tikimasi ir naujose srityse: bioekonomikoje, atsinaujinančioje ir alternatyviojoje energetikoje, inžineriniuose ir technologiniuose moksluose, taip pat informacinių technologijų žemės ūkyje, klimato kaitos, aplinkos taršos tyrimuose.

ASU, VDU ir LEU mokslinis potencialas neabejotinai pagerins mokslinių tyrimų ir jais grįstų studijų kokybę. Turėsime didesnį būrį kvalifikuotų dėstytojų, todėl studentai atitinkamai turės platesnį juos dominančių dalykų pasirinkimą. Susijungę su VDU ir turėdami 14 tūkst. studentų būsime didžiausias universitetas Kaune.

Mūsų studentams bus sudarytos sąlygos įgyti visus šiuos gebėjimus, nes besimokantieji VDU ir dabar gali rinktis iš 30-ies užsienio kalbų. O Universitete vyks praktiškai visų krypčių studijos – pradedant menais, baigiant žemės ūkio inžinerija. Taigi studentams didėja tarpdisciplininių studijų galimybės. VDU stiprioji pusė – suteikiamas visapusiškas išsilavinimas. Tai ir mūsų absolventams padės būti konkurencingesniems tiek šalies vidaus, tiek tarptautinėje darbo rinkoje. Jie bus paklausesni, galės pretenduoti į gerai apmokamas darbo vietas, kurs aukštesnę pridėtinę vertę Lietuvai.

Pavasario sesijoje Seimas turėtų patvirtinti naująjį Statutą ir reorganizavimosi sąlygas.  Planuojama, kad integracijos procesas turi būti užbaigtas iki kitų finansinių metų pradžios.

ASU, VDU bei LEU integracijos chronologinė eiga:

 • 2015 m. lapkričio 3 d. pasirašytas memorandumas dėl jungtinio VDU, KU, ŠU ir LEU universitetų klasterio, kurio pagrindu pradėtas konsolidacijos procesas studijų programų, mokslo tyrimų srityse (daugiausia pasiekta VDU ir LEU universitetų lygmenyje).
 • 2016 m. kovo 7-8 d. jungimosi procesams pritarė LEU Senatas ir Taryba.
 • 2016 m. kovo 16 d. VDU ir LEU jungimuisi pritarė VDU Taryba, vėliau – ir Senatas.
 • 2016 m. balandį abiejų aukštųjų mokyklų integracijos klausimą svarstė ir palankiai įvertino LR Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas.
 • 2016 m. gegužės 25 d. jungimuisi pritarė LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas.
 • 2016 m. gegužę parengtas jungtinis VDU ir LEU mokslininkų pedagogų rengimo koncepcijos projektas.
 • 2016 m. birželį parengtas VDU ir LEU jungimosi projektas ir veiksmų planas. Rengiamos modernių ugdymo studijų programų koncepcijos, įkurtas mokslo tyrimų integracijai skatinti mokslo fondas.
 • 2017 m. universitetų senatų ir tarybų atitinkamais nutarimais pritarta VDU ir LEU integracijos sutarčiai, reorganizavimo planui ir sąlygoms, universiteto statutui.
 • 2017 m. vasario 6 d. ASU ir VDU rektoriai pasirašė integracijos susitarimą, kuriuo sutarta Kaune plėtoti plačios aprėpties, istorines tradicijas ir tarptautinį pripažinimą turintį Vytauto Didžiojo universitetą su autonomiškomis specializuotomis akademijomis, tarp jų – ASU pagrindu integruotą žemės ūkio akademiją.
 • 2017 m. vasarį su ilgamečiu VDU partneriu Turku universitetu (Suomija) susitarta dėl bendradarbiavimo stiprinimo mokytojų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo srityse. Turku universitetas – institucija, įvardijama tarp geriausių mokytojų rengėjų.
 • 2017 m. birželį ASU, VDU ir LEU integracijos projektas pristatytas politinėms LR Seimo frakcijoms.
 • 2017 m. birželio 5 d. memorandumą dėl bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityse pasirašė Vytauto Didžiojo ir Talino (Estija) universitetai. Mokslininkai susitarė suvienyti jėgas įtraukiojo švietimo, mokytojų rengimo ir kitose socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.
 • 2017 m. rugsėjo 6 d. jungimuisi su VDU balsavimu pritarė LEU vadovybė, dėstytojai ir kiti darbuotojai.
 • 2017 m. spalio 4-5 d. VDU, ASU ir LEU integracijai pritarė ASU Taryba ir Senatas.
 • 2017 m. gruodžio 19 d. LR Seimas pritarė siūlymui, kad VDU, ASU ir LEU būtų reorganizuojami sujungimo būdu į plačios aprėpties Vytauto Didžiojo  universitetą, vykdantį mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse.
 • 2018 m. sausio 13 d. LR Seimas pritarė, kad LEU ir ASU būtų reorganizuojami prijungiant prie VDU.
 • Kovo mėnesį LR Seimui buvo pateiktas universitetų reorganizavimo planas ir sąlygos, taip pat naujasis Vytauto Didžiojo universiteto statutas. Seimo valdyba įpareigota užsakyti nepriklausomą ekspertinį vertinimą dėl VDU, LEU ir ASU pateikto universitetų reorganizavimo plano ir sąlygų.
 • 2018 m. kovo 28 d. po pateikimo LR Seimas pritarė plačios aprėpties VDU kūrimo sąlygoms ir reorganizacijos planui. Seime įvyko balsavimas dėl pritarimo po nutarimo „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto būdu ir Vytauto Didžiojo universiteto statuto patvirtinimo“ projekto pateikimo. Balsavimu pritarta prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Reorganizacijos projektas perduotas ekspertiniam vertinimui.
 • 2018 m. birželio 5 d., LR Seime buvo galutinai pritarta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) ir Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) integracijai.

Daugiau informacijos

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai