Bioekonomika – nauja erdvė ir ūkiui,  ir mokslui

2017-11-09
438

Sėkmingai laimėję Ūkio ministerijos skelbtą studijos parengimo viešojo pirkimo konkursą Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU)  Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai drauge su Lietuvos energetikos instituto, Norvegijos bioekonomikos tyrimų instituto ir Latvijos žemės ūkio universiteto ekspertais parengė Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studiją, kuri dar vasaros pabaigoje buvo pristatyta Lietuvos mokslų akademijoje.

Lapkričio 8 d., ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto iniciatyva surengta viešoji paskaita visai paties  universiteto mokslo bendruomenei, siekiant su kolegomis pasidalyti sukaupta patirtimi analizuojant bioekonomikos sampratą, aprėptį bei galimus ateities iššūkius.

Pradėdamas renginį ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas pastebėjo, kad Ekonomikos ir vadybos fakultetas iš tiesų padarė gerą pradžią, nes į bioekonomiką kaip perspektyvų ūkio ir mokslo segmentą šiuo metu dėmesį yra atkreipę daugelis Europos universitetų.

„Bioekonomika apima tvarią atsinaujinančių biologinių išteklių gamybą ir tų išteklių bei atliekų srautų perdirbimą į pridėtinę vertę turinčius produktus:  maistą, pašarus, biologinės kilmės pramonės gaminius  bioenergiją. Bioekonomikos kūrime gali dalyvauti žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, maisto, plaušienos ir popieriaus gamybos, taip pat dalis chemijos, biotechnologijos ir energetikos pramonės šakos“, – kalbėjo ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. Vlada Vitunskienė.

Profesorė pasidalijo įžvalgomis apie pasaulio bei mūsų šalies Lietuvos  bioekonomikos situaciją ir vystymosi tendencijas,  aplinkos veiksnių poveikį šiam procesui  bei pateikė  argumentus, kodėl yra būtina parengti Lietuvos bioekonomikos strategiją.

„Tam, kad biokonomika vystytųsi, reikalingas politinis, verslo, mokslo ir visuomenės interesas. Todėl raginu kolegas, dirbančius mokslinį darbą ne tik ekonomikos, bet ir agronomijos, miškininkystės technologijos srityse galvoti apie tai, kad bioekonomika yra vienas sparčiausiai pasaulyje besivystančių segmentų“, – atkreipė dėmesį prof. V. Vitunskienė.

 

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai