Bioekonomikos galimybių tema Kaune diskutuos Europos žemės ūkio politikos bei mokslo lyderiai

2017-11-21
498

Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) 2017 m. lapkričio 23  – 24 dienomis vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kaimo plėtra‘ 2017: iššūkiai bioekonomikai“. Tai jau aštuntą kartą ASU organizuojamas reikšmingiausias Lietuvoje metinis renginys, skirtas aktualiausiai žemės ūkio ir regionų problematikai aptarti. Šiemet jame laukiama rekordinio dalyvių skaičiaus – norą dalyvauti konferencijoje yra pareiškę 400 įvairių šalių mokslininkų, žemdirbių, verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat politikai iš Europos Komisijos  ir Baltijos, Skandinavijos šalių žemės ūkio ministrai.

ASU rektoriaus prof. Antano Maziliausko teigimu, ši aukštoji mokykla neatsitiktinai jau tapo tradicine vieta, kurioje vyksta tarptautinė mokslinė tarpdisciplininė diskusija apie kaimo plėtros galimybes ir mokslo inovacijas, turint tikslą gauti sinergijos efektą.  „Džiugu, kad ASU pats vystosi teigiama linkme ir yra pajėgus sukurti terpę aukšto tarptautinio lygio renginiui, kuriame savo nuomones turi galimybę išdėstyti visi – ir savo srityse daug nuveikę  mokslininkai ir doktorantai bei studentai. Universiteto tikslas  – suteikti ūkininkas naujų žinių ir naujų instrumentų, kaip tausojant aplinką ir gamtos išteklius užtikrinti sveiko maisto gamybą. Tikimės, kad konferencija prisidės šį tikslą įgyvendinant“, – sako A. Maziliauskas.

ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. Astrida Miceikienė pasakoja, kad tarptautinės konferencijos misija – į vieną vietą suburti mokslininkus, galinčius pasidalinti vykdomų tyrimų rezultatais, turinčius įžvalgų, kaip užtikrinti sklandžią kaimo plėtrą, įvardyti žemės ūkio vystymąsi stabdančias problemas bei priimti sprendimus bendriems mokslo tyrimams atlikti, projektams rengti, taip skatinant mokslo indėlį į kaimo plėtrą ir žemės ūkį.

„Kaskart šių konferencijų metu pasirenkama vis kita raktinė tema. Šiais metais ja tapo bioekonomika. Mat apie bioekonomikos galimybes ir iššūkius šiuo metu plačiai diskutuojama visame pasaulyje. O žemės ūkis ir miškai yra būtent tie ūkio sektoriai, kurie gali efektyviausiai prisidėti prie bioekonomikos vystymosi, nes bioekonomika apima tvarią atsinaujinančių biologinių išteklių gamybą ir tų išteklių bei atliekų srautų perdirbimą į pridėtinę vertę turinčius produktus. Be to, šiuo metu ES brėžia naujas bendrosios žemės ūkio politikos gaires po 2020 m. Tačiau Lietuvos mokslininkams bei ūkininkams yra aktualu išgirsti ir tai, kaip įgyvendinama dabartinė Lietuvos kaimo plėtros programa, kokie veiksniai galėtų paskatinti visų kaimo vietovėse gyvenančių asmenų aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose ir kaip pritraukti naujų šių procesų dalyvių. Žodžiu, kalbėsime ir apie žiedinę ekonomiką, ir apie ekologiškų produktų gamybos skatinimą, nes visi žinome, jog lietuviški maisto produktai pasaulyje yra labai vertinami dėl aukštos savo kokybės“, – pastebi A. Miceikienė.

Skirtingose konferencijos „Kaimo plėtra‘ 2017: iššūkiai bioekonomikai“ sekcijose bus kalbama apie biosistemų inžineriją, agroinovacijas ir maisto technologijas, daugiafunkcį  požiūrįį subalansuotą biologinių išteklių naudojimą bei socialines inovacijas, skatinančias kaimo plėtrą.

Konferencijos organizatoriai tikisi, kad itin plačios auditorijos turėtų sulaukti politinis forumas „Bioekonomika kaimo plėtrai“. Mat ilgalaikės prognozės rodo, jog be esminių politinių pokyčių dabartinės pasaulio ekonomikos augimo ir vystymosi tendencijos iš esmės paveiks gamtos išteklius ir ekosistemą. Pasaulis susiduria su vis didesniu maisto poreikiu, klimato kaitos keliamais iššūkiais. Tai skatina pereiti prie naujo ekonomikos vystymo kelio, suderinamo su aplinkos apsauga, tvariu ribotų gamtos išteklių naudojimu ir mažinančio skurdą.

Sesiją “Perėjimas nuo iškastiniais ištekliais grįstos ekonomikos prie bioekonomikos” moderuos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Mindaugas Maciulevičius, pranešimą „Europos Komisijos vizija plėtojant bioekonomiką kaimo vietovėse“ skaitys EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato mokslinių tyrimų politikos pareigūnas José Ruiz Espi, diskusijoje dalyvaus, prof. dr. Piotr SENKUS  – Logistikos katedros vedėjas iš Siedlce univesiteto, taip pat ASU prof. dr. Kęstutis Navickas,  Leibniz instituto Žemės ūkio inžinerijos ir bioekonomikos departamento atstovas dr. Thomas Hoffmann, LEADER programos ir žemdirbių mokymo centro prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Lina Gumbrevičienė.

Diskusijos metu bus bandoma atsakyti į klausimus, ar Lietuva turi pakankamai  politinės valios kaimo vietovėse plėtoti bioekonomiką, ar  gali bioekonomika sustiprinti kaimo vietovių gyvybingumą, kokie galimi bioproduktų rinkų vystymo iššūkiai ir ką pats kaimas gali pasiūlyti bioekonomikai.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Daugiau apie renginį sužinokite čia:

http://www.ruraldevelopment.lt/programme/

 

Plenarinis konferencijos posėdis bei politinis forumas bus transliuojamas tiesiogiai. Nuoroda į konferencijos transliaciją:

http://records.asu.lt/replay/webcastShow.html?key=ZpZMuZwHSBvguXH

 

 

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai