Darbas svetur ir studijos Aleksandro Stulginskio universitete – misija įmanoma!

2017-08-08
406

Nedžiuginančioje šalies regionų jaunimo emigracijos statistikoje pastaruoju metu pastebima ir gerų tendencijų, kuomet svetur užsidirbę pinigų ir įgiję patirties jauni žmonės grįžta į gimtinę ir čia kuria pažangius pienininkystės,  bitininkystės, daržovių,  mėsinių galvijų  ar kailinių žvėrelių auginimo ūkius ar sėkmingai integruojasi į vietos agrosektoriaus darbo rinką. Dalis tokių grįžtančiųjų sugeba parsivežti ne tik lėšų investicijoms bei praktinių žinių bagažą, bet ir Lietuvoje, Aleksandro Stulginskio universitete (ASU), įgytą aukštojo mokslo diplomą. Mat šis universitetas tiek vietoje, tiek užsienyje dirbantiems žmonėms organizuoja ištęstines studijas bei suteikia galimybę studijuoti  nuotoliniu būdu. Ir pastaruoju laiku tuo kasmet pasinaudoja per pusantro šimto ASU  pirmakursių.

„Rugpjūčio 10 – 16 dienomis dar vyks papildomas priėmimas į aukštąsias mokyklas ir stojantieji dar gali pretenduoti  tiek į laisvas valstybės finansuojamas, tiek ir į nefinansuojamas bakalauro studijų vietas. Todėl raginčiau jaunus žmones, gyvenančius emigracijoje ir turinčius planų ateityje grįžti į Lietuvą, svetur ne tik dirbti, bet jau nuo ateinančių mokslo metų pradėti ir studijuoti. Juolab kad mūsų  universitetas tam sudaro puikias sąlygas“,  – ragina ASU Stojančiųjų priėmimo grupės vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius.

Pašnekovas pasakoja, kad būtent ištęstinės studijos yra skirtos asmenims, kurie dėl darbo, gyvenimo svetur (taip pat dėl sveikatos)  ar kitų priežasčių negali mokytis nuolatinėms studijoms įprastu intensyvumu.

Pageidaujamą ištęstinių studijų programą galima pasirinkti kiekviename iš penkių ASU fakultetų – Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos ar Žemės ūkio inžinerijos.

„Visa studijuojamų dalykų medžiaga yra patalpinta internete, su dėstytojais studentai bendrauja elektroniniu paštu ar Skype. Žodžiu, šiuolaikinės informacinės technologijos puikiai leidžia mokytis, kur studentas begyventų – Ispanijoje ar Norvegijoje. Paskirtas užduotis jis atlieka raštu ir už tai taip pat raštu gauna įvertinimus. Porai ar trims savaitėms atvykti į universitetą pakanka du kartus per metus, t.y. sesijų metu“, – nuotolinio mokymosi specifiką komentuoja ASU atstovas.

Jo pastebėjimu, sovietmečiu ištęstinės studijos, tuo metu vadintos neakivaizdinėmis, Lietuvoje buvo gana populiarios. Tačiau anuomet  neakivaizdininkai mokėsi pagal palengvintas programas ir įrašai jų diplomuose skyrėsi nuo stacionaruose besimokiusių aukštųjų mokyklų absolventų.  Šiuo metu visi ASU studentai mokosi lygiai tų pačių dalykų. Todėl ištęstinių bakalauro studijų programos yra išdėstytos ne ketveriems, bet šešeriems mokslo metams.

„Ištęstinių studijų metu galimas ir neformaliųjų gebėjimų užskaitymas. Tarkime, žmogus, studijuojantis vadybos programoje, Lietuvoje ar užsienyje keleri metai dirba įmonės ar ūkio personalo vadovu. Tokiu atveju universitetas sudaro komisiją, kuriai reikia pateikti pažymą iš darbovietės ir savo pareiginę instrukciją. Iš tiesų dirbantis žmogus paprastai turi daugiau žinių ir kompetencijos nei studentas, išklausęs teorinį kursą. Sakyčiau, tokia atsiskaitymo forma yra labai patogi dirbantiesiems užsienyje pagal būsimą specialybę“, – neabejoja ASU atstovas.

Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad ASU užskaitomas ir teorinio mokslo dalykas, kurio kursą žmogus išklausė užsienio universitete ir už tai yra gavęs teigiamą įvertinimą. Tačiau, pašnekovo pastebėjimu, lietuvaičiams,  kurie šiuo metu gyvena svetur ir galbūt žvalgosi žemės ūkio krypties studijų programų užsienio universitetuose, tačiau ateityje, įgiję diplomą,  planuoja grįžti į gimtinę, tikslinga ir studijuoti Lietuvoje, Aleksandro Stulginskio universitete.

„Kiekvienos šalies klimatas, dirvožemis, augmenija, taigi ir žemės ūkio specifika,  yra skirtingi. Todėl žinios, įgytos, tarkime,  Ispanijoje ar kurioje kitoje Europos šalyje, Lietuvos sąlygomis lūkesčių gali ir nepatvirtinti“, – įspėja ASU Stojančiųjų priėmimo grupės vyriausiasis specialistas A. Pugevičius.

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai