DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 2017 M. RUDENS SEMESTRĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO SPALIO-LAPKRIČIO MĖNESIŲ METU PILDYMO

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 16 punktu, Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra pagal Aprašo 9 ir 10 punktus lėšų likutis, skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

Studentai, norėdami gauti socialine stipendiją 2017 m. rudens semestrą papildomo priėmimo metu. nuo 2017 m. spalio 27 d. iki lapkričio 8 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/’] prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau –

IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą {Socialinė stipendija SS 2017 m. rudens semestras papildomas priėmimas spalis-lapkritis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą papildomo priėmimo metu, socialinė stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.