Drauge augti pasiryžusios ASU klasės pradėjo mokslo metus

2018-09-24
820

Aleksandro Stulginskio universitete (ASU) rugsėjo 20 d. įvyko  pirmieji šiais mokslo metais užsiėmimai ASU klasių moksleiviams ir ASU akademinės bendruomenės vadovų bei moksleivius atlydėjusių pedagogų diskusija. Jos metu prieita prie vieningos išvados, kad šis projektas yra naudingas bei reikalingas ir bendrojo lavinimo mokykloms, ir universitetui. Todėl projektą tikslinga tęsti bei stiprinti, pasitelkiat naujas galimybes, kurias atveria ASU susijungimas su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU).

ASU klasių moksleiviams suteikiama galimybė atlikti eksperimentinius bandymus universiteto mokslo laboratorijose, rengti baigiamuosius brandos darbus, kurti projektus mokslo žinių konkursams, gauti ekspertų konsultacijas. Šių klasių mokytojams universitetas organizuoja nemokamus kvalifikacijos kėlimo kursus, sudaro sąlygas naudotis universiteto infrastruktūra vedant netradicines pamokas.

ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas,  sveikindamas gausų būrį moksleivių bei pedagogų, atvykusių  iš Kėdainių Šviesiosios, Panevėžio “Minties”, Ukmergės A. Smetonos, Kėdainių r. Josvainių, Vilkaviškio “Aušros”,  Kauno universitetinės Maironio, Kauno Prezidento Valdo Adamkaus, Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijų, pasidžiaugė, kad ASU klasių moksleiviai kartu yra ir universiteto vaikai, padedantys augti ir tobulėti akademinei bendruomenei.

„Netalentingų vaikų pasaulyje nėra. Tad mes kartu su bendrojo lavinimo mokyklų mokytojais vykdome labai atsakingą misiją – stengiamės padėti šiems talentams atsiskleisti. Lietuvos ateitį kuria jaunimas – būsimieji verslininkai, mokslininkai ir protingi ministrai“, – kreipdamasis į jaunąją auditoriją kalbėjo A. Maziliauskas, kartu pastebėdamas, kad šiuo metu jauniems žmonėms tenka nelengva užduotis išmokti atsakingai naudotis didžiuliu informacijos srautu, šią informaciją nukreipiant savo asmenybės tobulinimui.

Rektorius priminė, kad šiuolaikinėje darbo rinkoje žmogui jau nepakanka  vien profesinių žinių – reikia sugebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, komunikuoti užsienio kalbomis, esant lyderiu – įsitikinti, ar aplinkiniams norisi būti drauge.

„Nereikia būti žmogumi, kuris teigia, kad žino viską. Priešingai – nereikia bijoti klysti, ieškant naujų sprendimų. ASU klasių idėja ir yra siekis parodyti, kaip laboratorijose gimsta naujos idėjos, kaip jos įgyvendinamos, bei būdas pasitikrinti tikruosius savo pomėgius“, – pasinaudoti ASU teikiamomis galimybėmis moksleivius  ragino A. Maziliauskas.

O šios galimybės išties yra didelės, turint omenyje, kad ASU dirba stipriausi šalyje gamtos išteklių ekspertai, o susijungus su VDU ir į ASU miestelį persikėlus Gamtos ir Informatikos fakultetams,  turima planų įgyvendinti ambicingą Lietuvos bioekonomikos proveržio projektą, vystant biotechnologijos, biochemijos mokslus, sukuriant stiprų bioekonomikos ir verslo centrą.

Tuo metu, kol moksleiviams vyko pirmieji užsiėmimai, ASU akademinės bendruomenės vadovai ir mokyklų pedagogai diskutavo apie tai, kaip praktiškai tobulinti ASU klasių veiklą.

Maziliauskas teigė, kad universiteto tikslas šiuo atveju – sudominti vaikus studijų programomis, parodant taikomojo pobūdžio dalykus, kaip gimsta nauji produktai, pavyzdžiui, biokuras.VDU ir ASU prorektorė doc. Laima Taparauskienė pastebėjo, kad šiuo metu ASU bazėje vaikai daugiausia naudojasi Agronomijos fakulteto laboratorijomis, stiprindami savo biologijos, chemijos žinias, tačiau tikslinga juos skatinti aktyviau domėtis fizikos mokslu, inžinerija, tam panaudojant ASU Žemės ūkio inžinerijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetų resursus. „Vedant užsiėmimus galima vaikus vestis ir į VDU Botanikos sodą, ar netgi Kauno Ąžuolyną. ASU dėstytojai yra pasirengę dirbti. Tačiau tai, kokio ugdymo turinio vaikams reikia , geriausiai žino mokytojai“, – kalbėjo L. Taparauskienė.

Mokyklų pedagogai savo ruožtu dalijosi patirtimi, kokius gamtos mokslų modulius yra sukūrę ir kaip atliekant praktinius darbus jau pasitarnavo ASU eksperimentinė bazė. Grupė Ukmergės A. Smetonos gimnazijos gimnazisčių joje antri metai rengia ir savo baigiamąjį brandos darbą.

Kėdainių r. Josvainių gimnazijos biologijos mokytoja Skaidrūnė Vyšniauskienė, Panevėžio „Minties“ gimnazijos chemijos mokytoja Regina Vesbergienė teigė neabejojančios, kad jų moksleivių dalyvavimas ASU klasių veikloje sėkmingai padeda įgyvendinti užsibrėžtus ugdymo tikslus, o Ukmergės A. Smetonios gimnazijos biologijos mokytoja Elvyra Kriaučiūnienė atkreipė dėmesį ir į tai, kad kad vien galimybė  pabūti universitetinėje erdvėje vaikams yra labai vertinga emociškai. Šiame kontekste didelio pritarimo sulaukė Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus pasiūlyta idėja bendromis pajėgomis sukurti projektą ir VDU įsteigti „mažąjį fakultetą“ moksleiviams.

Diskusijos metu buvo apgailestaujama dėl vienintelio dalyko  – kad šalies regionuose, net ir patiems aktyviausiems pedagogams vis dar yra problema gauti lėšų atvežti vaikus  į už kelių dešimčių kilometrų esantį universitetą, visgi visi sutarė – neįveikiamų kelių nėra, tereikia norėti ir veikti.

          

 

 

 

 

 

 

Komentuok