Gabių mokinių ugdymo programa

2017-09-08
643

Prasidėję nauji mokslo metai Kaune pateiks naujovių ypač gerai besimokantiems moksleiviams. Jie turės galimybę tobulinti savo įgūdžius universitetų dėstytojų vedamuose laboratoriniuose darbuose. Prie šios miesto savivaldybės iniciatyvos prisijungė visi Kaune veikiantys universitetai, įskaitant ir Aleksandro Stulginskio universitetą (ASU).

„Pasakyti, jog vaikai yra mūsų neįkainojamas turtas ir ateitis, šiandien būtų tolygu nepasakyti nieko. Vien kalbų neužtenka. Greta žodžių būtini aiškūs ir tikslingi darbai. Džiaugiuosi, kad Kaunas jų imasi su nemenka ambicija. Gabūs vaikai deda dideles pastangas, todėl nusipelno dėmesio ir palankių sąlygų augti, toliau tobulėti. Kokybiškas papildomas ugdymas – tai nauda ne tik jiems patiems, bet ir geras pavyzdys bei įkvėpimas kitiems moksleiviams“, – sakė Kauno miesto mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė.

Šiais mokslo metais pagal programą bus ugdomi 3, 6  ir 10 klasių mokiniai – iš viso 135 kauniečiai. Jie atrinkti vadovaujantis specialia testavimo metodika, kurią drauge su visu programos struktūros bei turinio aprašu dar šių metų kovą patvirtino Kauno miesto taryba.

Šios misijos imasi Kauno technologijos universitetas, veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su Vytauto Didžiojo, Lietuvos sveikatos mokslų, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto universitetais bei Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto Kauno fakultetais, taip pat – Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultetu.

Naująją tarpdisciplininio itin gabių mokinių ugdymo programą sudaro keturios sritys: asmenybinis ugdymas, matematika ir gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai bei menai. Bendra vienerių metų programos trukmė – 64 akademinės valandos. Šiuo projektu siekiama suteikti galimybes mokiniams plėtoti savo prigimtinius gebėjimus.

Į tokią savivaldybės iniciatyvą vieningai atsiliepė visi Kauno universitetai. Būtent jų jungtinės pajėgos ir buvo pasirinktos programai įgyvendinti. Kauno miesto vadovai, susitikę su aukštųjų mokyklų rektoriais bei fakultetų dekanais, parašais įtvirtino bendrus ketinimus įvairiapusiškai ugdyti gabius mokyklinio amžiaus vaikus ir puoselėti jų talentus.

Universitetų rektoriai neabejoja, kad Kaunas, turintis didelę aukštojo mokslo pasiūlą, yra patrauklus studijuoti ir gabiausiems kitų miestų mokiniams. Itin gabūs Kauno mokiniai, dar būdami mokyklos suole, galės pasijusti studentais, mat jiems skirtos ugdymo programos paskaitos vyks universitetų auditorijose, pasitelkiant moderniausią laboratorinių tyrimų  įrangą. Prireikus veiksmas persikels ir į kitas programos turiniui įgyvendinti būtinas mokymo erdves.

Kaunas.lt informacija 

Daugiau informacijos galite rasti čia

 

Komentuok