Hidroponinė pašarų auginimo technologija pasiekė Malį

2018-10-11
460

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) baigė įgyvendinti pirmą etapą vystomojo bendradarbiavimo projekto „Hidroponinė pašarų auginimo technologija verslumo skatinimui Malyje“ (Projekto Nr. P2018-VB-MKT-03), kurį finansuoja LR Užsienio reikalų ministerija. Projekto partneriai Malyje yra aukštoji mokykla Sup‘management Université Intercontinentale Libre ir ūkis Eco Ferme P3.

Tai technologijų demonstravimo projektas, kuriame daug dėmesio skiriama inovacijų ir gerosios patirties sklaidai, kai technologinės inovacijos demonstruojamos gamybinėmis sąlygomis, konkrečiame versle, tokiu būdu skatinant kitus potencialius verslininkus taikyti pažangias, vietinėms sąlygoms pritaikytas technologijas bei inovacijas žemės ūkio sektoriuje.

Pirmajame projekto įgyvendinimo etape įrengtas vertikalios hidroponikos technologijos pašarų auginimui demonstracinis objektas. Visa reikiama įranga buvo sukomplektuota Lietuvoje ir nugabenta į Malio Respubliką. Įranga sumontuota ir pilnai parengta naudojimui ūkyje ECO FERME P3. Technologinės įrangos parengiamaisiais darbais aktyviai domėjosi partneriai Malyje. Specialiai įrangai sumontuoti partnerio ECO FERME P3 ūkyje buvo pastatytas įrangos veikimo sąlygas užtikrinantis pastatas. Su įrangos veikimo principais supažindinti ūkio darbuotojai, kartu išbandytas įrangos veikimas. Projektas finansuojamas iš Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Savo lėšomis įsigyjant įrangą prisidėjo projekto partneriai Malyje Eco Ferme P3.

Įrengus vertikalios hidroponikos technologijos pašarų auginimui demonstracinį objektą, visiškai pasirengta kitų suplanuotų projekto veiklų įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimas tik įsibėgėja: dar bus vykdomi kiti suplanuoti vizitai, bei Malyje įdiegtos hidroponinės pašarų auginimo technologijos demonstravimo renginiai, personalo mokymai, potencialių naujos technologijos diegėjų konsultavimas. Bus parengta technologijos praktinio pritaikymo ir demonstravimo metodika.

Projekto pabaigoje numatytas rekomendacijų verslumo plėtrai Malyje parengimas: Rekomendacijos skirtos partneriams Malyje ir LR Užsienio reikalų ministerijai tolesnio bendradarbiavimo ir naujų projektų plėtojimui.

Visos projekto veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2019 metų spalio 1 dienos. Projekto įgyvendinimui reikalinga lėšų suma – 57 982 Eur, iš kurių 37 982 Eur skirta iš Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, o likusia lėšų dalimi prisideda projekto partneris Eco Ferme P3.

 

 

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai