Įstojusiems nuo 2018/2019 s. m.

 

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
1 2 3 4 5

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI

Agronomijos fakultetas (AF)

6121IX004 Agronomija 4 iki 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121IX005 Maisto žaliavų kokybė ir sauga 4 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121IX006 Žemes ūkio technologijos ir vadyba 4 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)

6121IX009 Medienos mokslas ir prekyba 4 iki 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121IX008 Miškininkystė 4 iki 6 Žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

GYVYBĖS MOKSLAI

Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)

6121DX012 Taikomoji ekologija 4 iki 6 Gyvybės mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)

6121LX035 Apskaita ir finansai 4 iki 5,5 Verslo vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121LX036 Kaimo plėtros administravimas 3,5 iki 5 Viešojo administravimo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121LX038 Kultūros ir turizmo vadyba 3,5 Verslo vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121LX039 Logistika ir prekyba 3,5 iki 5 Verslo vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

INŽINERIJOS MOKSLAI

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)

6121EX030 Žemėtvarka 4 iki 6 Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
6121EX026 Hidrotechninės statybos inžinerija 4 iki 6 Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

6121EX029 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 iki 6 Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai