Ką reikia žinoti norintiems stoti 2019 m.?

2018-10-22
178

Kokie yra 2019 m. stojimo reikalavimai stojant į valstybės finansuojamą studijų vietą?
Asmenys, 2019 metais Lietuvoje įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40:
  lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
  2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
  3. matematikos valstybinis brandos egzaminas,
 • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  – lietuvių kalba ir literatūra;
  – gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  – užsienio kalba;
  – matematika;
  – istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  – biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  – meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  – bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Jeigu vidurinį išsilavinimą esate įgyja anksčiau, stojimo sąlygas rasite čia.- http://asu.lt/stojantiesiems/stojantiesiems/priemimas-i-bakalauro-studijas/kaip-istoti-i-asu/

Kokius egzaminus reikia laikyti norint stoti į pasirinktą studijų programą?

Stojant į valstybės finansuojamas studijų vietas sudaromos konkursinės eilės. Konkursinį balą sudaro dalykų metinių arba laikytų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.

Konkursinis balas susideda iš brandos egzaminų arba metinių pažymių dalykų įvertinimų. Pirmojo dalyko egzamino koeficientas 0,4, tad šio dalyko egzaminą privaloma laikyti valstybinį, nes jo negalima pakeisti metiniu pažymiu. Antrojo ir trečiojo dalykų koeficientai po 0,2, tačiau jeigu šių dalykų nelaikai valstybinių egzaminų, šiuos dalykus galima pakeisti A lygio metiniu pažymiu. Ketvirtasis dalykas įskaičiuojamasis į konkursinį balą yra lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino įvertinimas, kurio koeficientas yra 0,2, tad šio dalyko negalima pakeisti metiniu pažymiu.

ASU studijų programų konkursinio balo sandarą rasite ČIA.

Nori pasikonsultuoti stojimo klausimais? Kreipktis. 

Stojančiųjų priėmimo grupė
159 kabinetas
Studentų g. 11 LT – 53361
Akademija, Kauno raj.
priemimas@asu.lt
tel. 8-37 752 200
mob. tel. 8 6554 7241

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai