Istorija

image4 untitled-8136
Tautinių šokių kolektyvo vadovė Idalija Braškytė Vokalo vadovė Virginija Milaknienė

 

 

Tautinių šokių kolektyvas „Sėja“ išaugo iš šokių ratelio, kurį 1946 m. subūrė kūno kultūros dėstytoja Sofija Baltrūnienė. 1947-1953 m. „Sėjai“ vadovauti ėmėsi Alfonsas Mileišis. Nuo 1953 m. vadovavimą perėmė Algirdas Bukauskas, 1954 m. – Elena Morkūnienė, 1958 m. – Kazys Motuza. Kolektyvas daug koncertavo. 1957 m. dalyvavo Pasauliniame jaunimo festivalyje Maskvoje, atstovaudamas Lietuvos šokėjams. 1964 m. pabaigoje kolektyvas šventė 500-ąjį koncertą. Nuo 1990 m. šokėjams vadovavo Zita Vaškelienė, 1993 m. vadove tapo J. Kazakevičiūtė, o nuo 1995 m. – choreografė Idalija Braškytė.

1964 m. prie šokėjų grupės susibūrė vokalinė grupė, dabar vadovaujama Virginijos Milaknienės, o 1966 m. – liaudiškos muzikos kapela. Pirmasis kapelos vadovas – J. Zelba, o nuo 1981 m. jai vadovauja Romualdas Sadzevičius. Kapela „Ūkininkas“ ne tik akomponuoja šokėjams, bet kaip atskiras kolektyvas dalyvauja respublikiniuose konkursuose: „Grok, Jurgeli“, „Gaudžia trimitai“. Ji – studentiškų kapelų festivalio „Klestėk, Jaunyste“ įkūrėja, respublikinių konkursų laureatė.

Kolektyvas kasmet dalyvauja įvairiuose universiteto renginiuose: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimuose, Užgavėnių ir Velykų šventėse, mokslo metų pradžios šventėse, ASU organizuojamose parodose. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose, respublikinės dainų šventėse, Baltijos šalių dainų šventėse “Gaudeamus“. 1997 m. vykusiame respublikiniame tautinių šokių kolektyvų konkurse „Pora už poros“ laimėjo pirmąją vietą. Buvo paruoštas teatralizuotas koncertas „Duona ne per vėją atėjo“.

2001 m. respublikiniame jaunimo tautinių šokių konkurse „Klumpakojis – 2001“ kolektyvas laimėjo pirmąją vietą; 2002 m. suorganizavo tautinių šokių kolektyvų festivalį „Ei, studente, sukis veju!“; 2003 m. pelnė choreografijos nominaciją – „Geriausia suaugusių šokių grupė ir jos vadovas“ ir gavo prizą „Aukso paukštė“; dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje Portugalijoje, respublikiniame jaunimo tautinių šokių konkurse „Klumpakojis – 2003“ tapo laureatu.

2004 metų pavasarį suorganizavo pagyvenusių žmonių tautinių šokių festivalį „Pasodinom ąžuolą“, šoko Čekijoje, parodos „Agro panorama 2004“ metu suorganizavo tarptautinį studentų tautinių šokių kolektyvų festivalį „Vivat Academia“, dalyvavo Kauno choreografų organizuotame koncerte „Suktiniui – 100“, KTU ansamblio „Nemunas“  jubiliejiniame koncerte. 2005 m. koncertavo Lietuvos aukštųjų mokyklų mugėje „Rinkis ateitį“, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studento D. Bervingio diplominio darbo gynime, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjime ASU, respublikiniame tautinių šokių kolektyvų konkurse „Kadagys“ užimė II vieta. 2006 m. šokėjai žavėjo lietuviškais šokiais žiūrovus tarptautiniame Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalyje ,,Gaudeamus XV“ Estijoje Tartu mieste, tarptautiniame folkloro festivalyje Ispanijoje Miranda de Ebra mieste, suorganizavo tarptautinį tautinio meno festivalį ,,Vivat Academia“, kuris vyko ASU žemės ir miškų ūkio parodos ,,Ką pasėsi … 2006“ metu. 2007 m. šokėjai dalyvavo kasmetinėje profesinio orientavimo aukštųjų mokyklų mugėje ,,Rinkis ateitį“, šoko tradiciniame universiteto minėjime – koncerte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, dalyvavo  tarptautiniame folkloro festivalyje  Serbijoje, pasaulio arimo varžybose, konferencijoje- koncerte „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“,  respublikinėje Šokių šventėje, Kauno aukštųjų mokyklų tautinių šokių ansamblių festivalyje „Ei, studente, sukis vėju“ ir kituose renginiuose.

Kolektyvas su šokiu ir daina yra pabuvojęs Vengrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Sibire, Maskvoje, Sankt Peterburge, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Danijoje, Turkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Serbijoje, Kroatijoje, Italijoje.

Nors 2016 metais kolektyvas atšventė savo 70 metų jubiliejų, jis vis tiek išlieka jaunatviškas, pilnas studentiškos energijos ir veržlumo.

Tautinių šokių kolektyvo „Sėja“ vadovai

image5 image6 image7
E.Morkūnienė      A. Mileišis   S. Baltrūnienė

 

image8 unnamed (2) unnamed 1
Kazys Motuza Stefanija Levickaitė-Kazlauskienė Nijolė Ritvienė

 

unnamed (1) mano nuotrauja -nauja Be pavadinimo DSC01811
Nijolė Čekavičienė Zita Vaškelienė Jolanta Marmienė Idalija Braškytė

 

 

Platesnė informacija apie kolektyvo veiklos istoriją:

http://asu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Sejos-bukletas-2016-galutinis1.pdf

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai