ASU mokomasis ūkis

Mokomajame ūkyje ASU studentai atlieka dirvotyros, žemdirbystės, piktžolėtumo vertinimo ir jų kontrolės, arimo kokybės vertinimo, arimo mokymo, sėjomainų bei pasėlių vertinimo, pirminės buhalterinės apskaitos gamybines ir mokomąsias praktikas, praktinius darbus. Doktorantai ir dėstytojai atlieka bandymus Karkiškių karvių fermoje bei visame Karkiškių gamybiniame komplekse, grūdinių bei daugiamečių žolių sėklų sandėliuose.

image

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto visų programų studentai (kasmet apie 150 studentų) atlieka šiuos praktinius darbus: karvių melžimo technologija, mėšlo šalinimo ir laikymo įrenginiai, pašarų ruošimo ir gyvulių šėrimo įrenginiai bei kompiuterizuotas technologinių procesų valdymas. Be to, Mokomojo ūkio sandėliai naudojami kaip mokslinio tyrimo bazė vykdant mokslinę programą “Mikotoksinas”, ūkyje bandomos techninės ir technologinės prevencinės priemonės, slopinančios mikromicetų ir mikotoksinų vystymąsi sandėliuose. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto inžinerinių studijų programų magistrantai įvairiais metų laikais atlieka mikroklimato ir dujų emisijos iš mėšlo tyrimus.