Ūkio veikla

Reikšmingi darbai

 • 2007 metais vykdytos Pasaulio artojų varžybos;
 • iš dalies atnaujintas žemės dirbimo mašinų ir inventoriaus parkas;
 • suremontuotas pargindinis grūdinių kultūrų laikymo sandėlis;
 • įvestas eksploatacijon naujas artezinis gręžinys, rekonstruota vandens siurblinė;
 • baigta 150 vietų melžiamų karvių fermos rekonstrukcija;
 • išasfaltuotas pagrindinis įvažiavimas į fermas ir sandėlius;
 • 2009 metais įgyvendinant du investicinius projektus iš dalies modernizuota ūkio techninė bazė įsigyjant modernų purkštuvą, vartomą plūgą, grėblį, traktorių, tręštuvą ir savaeigį krautuvą.
 • 2011 metais įgyvendinant įnvesticinį projektą modernizuotas ūkio sėklų gamybos procesas – įsigytas naujas inovatyvus kombainas, bei didelės talpos puspriekabė.
 • 2012 metais įsigytas savaeigis naujas teleskopinis autokrautuvas bei nauja, moderni šienapjovė, iš dalies atnaujintas automobilių parkas. Įgyvendinus šias investicijas padidėjo darbo našumas bei pagerėjo pašarų kokybė.
 • 2014 metais dalyvaujant ASU įgyvendinamame projekte įrengtas cechas grūdų daiginimui bei įsisavinama grūdų daiginimo technologija. Šiais daigintais grūdais šeriama kontrolinė karvių grupė, stebima produkcijos dinamika. Siekiant aukštesnių derlingumų įsigyta modernių žemės dirbimo padargų. Užtikrinant geras gyvūnų laikymo sąlygas iš dalies atnaujintas vienas iš tvartų, jo aptarnavimo infrastruktūra. Atnaujinti labiausiai susidėvėjusių pašarų tranšėjų pagrindai leis išlaikyti aukštą pašarų kokybę bei gyvulių produktyvumą.
 • 2016 metais pakeistas vieno iš sandėlių stogas, taip iš esmės pagerinant sandėlio būklę, remontuoti kitų pastatų stogai; Tęsiant infrastruktūros gerinimą, Karkiškių gamybiniame komplekse visos fermos ir dalis sandėlių sujungti asfaltuota kelio danga. Įsigytas naujas galingas savaeigis teleskopinis krautuvas, pašarų smulkintuvas bei diržinis ruloninis presas ženkliai prisigėjo prie pašarų ruošimo technikos atnaujinimo.

Planai ateičiai

 • su ASU sudaryti bendrą veiklos planą, kurį įgyvendinant būtų efektyviau išnaudojama Mokomojo ūkio turima techninė bazė ir intelektinis potencialas rengiant įvairių pakopų studentus bei doktorantus;
 • maksimizuoti studentų, atliekančių gamybinę praktiką skaičių;
 • pastatyti naują modernią melžiamų karvių fermą (250 vietų) su pilnai mechanizuotu melžimo (2 robotai) ir mėšlo šalinimo procesais;
 • pastatyti 0,25 MW galingumo bioreaktorių, gaminantį elektros energiją perdirbant ūkio galvijų mėšlą;
 • atnaujinti veterinarijos patalpas;
 • tęsti autoparko atnaujinimą.
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai