Veiklos kryptys

 

Augalininkystėje:

image-93

VŠĮ „ASU mokomasis ūkis“ pasėlių plotai ir derlingumas

1. lentelė

Eil Nr. Kultūra 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Plotas, ha Derlius, t Derlin-
gumas t/ha
Plotas, ha Derlius, t Derlin gumas t/ha Plotas, ha Derlius, t Derlin-
gumas t/ha
1 Iš viso grūdinių       Iš jų: 224,81 1405,60 6,25 213,80 1346,82 6,30 231,11 1418,05 6,14
 žieminiai kviečiai 103,01 741,35 7,20 108,58 782,02 7,20 119,15 912,10 7,66
 miežiai 86,23 463,30 5,37 73,74 407,45 5,53 54,85 270,35 4,93
 avižos 10,32 69,80 6,76 7,50 38,85 5,18 4,68 23,20 4,96
žirniai 6,70 32,40 4,84 21,70 108,85 5,02
grūdinės – ankštinės sėklai 25,25 131,15 5,19 17,28 86,10 4,98 30,73 103,55 3,37
2 Rapsai 40,40 126,65 3,13 47,54 136,85 2,88 25,55 57,40 2,25
3 Daugiametės žolės: 145,21 * * 150,80 * * 146,18 * *
šienui 12,00 60,00 5,00 7,00 38,50 5,50 7,60 38,00 5,00
 sėklai 46,68 14,00 0,30 42,20 18,57 0,44 46,99 18,80 0,40
žaliajam pašarui ir šienainiui 110,00 1997,80 18,16 102,50 2259,07 22,04 107,56 2825,44 26,27
Kultūrinių ganyklų žalioji masė 33,00 1051,82 31,87 31,12 1088,09 34,96 59,05 1619,73 27,43
4 Vienmečių žolių žalioji masė 1,25 25,00 20,00 7,66 167,00 21,80 12,59 250,00 19,86
5 Kukurūzų žalioji masė 29,40 1340,00 45,58 30,47 1150,00 37,74 32,18 1675,00 52,05
6 Silosas 1100,00 975,00 1340,00
7 Šienainis 1120,00 1060,00 1660,00
Iš viso: 441,07 450,27 447,61

1 lentelėje pateikta augalininkystės produkcijos gamyba per pastaruosius trejus metus. Vidutiniškai ūkyje kasmet išauginama 1390 tonų reprodukcinių varpinių ir ankštinių javų sėklinės medžiagos ir virš 17,1 tonų daugiamečių žolių sėklų.

Gyvulininkystėje:

image-94

  • veiskinė galvijininkystė
  • pieno ir galvijienos gamyba

2016 metais Ūkyje vidutiniškai buvo laikoma 391 galvijas, iš jų – 162 melžiamos karvės. Gyvulių produktyvumas yra ženkliai aukštesnis už Respublikos vidurkį. Iš karvės per 2016 metus vidutiniškai primelžta apie 7359 litrai pieno. Tai matyti 1 paveiksle.

Klaida

1 pav. Žaliavinio pieno išmilžio iš vienos karvės dinamika 2001-2016 metais

 

  • Prekyba šviežiu žaliaviniu pienu

image-96

Mokomasis ūkis pagamintą pieną parduoda ne tik stambiesiems pieno perdirbėjams, bet ir pats vykdo mažmeninę žaliavinio pieno prekybą mobilioje parduotuvėje-autobusėlyje.

2 paveiksle matyti Ūkio realizacijos pajamų augimas 2001 – 2016 metais.

Klaida

2 pav. Pajamų dinamika 2001 – 2016 metais

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai