Veiklos kryptys

 

Augalininkystėje:

image-93

VŠĮ „ASU mokomasis ūkis“ pasėlių plotai ir derlingumas

1. lentelė

Eil Nr. Kultūra 2014 m. 2015 m. 2017 m.
Plotas, ha Derlius, t Derlin-
gumas t/ha
Plotas, ha Derlius, t Derlin gumas t/ha Plotas, ha Derlius, t Derlin-
gumas t/ha
1 Iš viso grūdinių       Iš jų: 213,80 1346,82 6,30 231,11 1418,05 6,14 253,68 1584,35 6,25
 žieminiai kviečiai 108,58 782,02 7,20 119,15 912,10 7,66 109,87 770,35 7,01
 miežiai 73,74 407,45 5,53 54,85 270,35 4,93 89,14 520,00 5,83
 avižos 7,50 38,85 5,18 4,68 23,20 4,96 8,58 58,75 6,85
žirniai 6,70 32,40 4,84 21,70 108,85 5,02 20,19 96,30 4,77
grūdinės – ankštinės sėklai 17,28 86,10 4,98 30,73 103,55 3,37 25,90 138,95 5,36
2 Rapsai 47,54 136,85 2,88 25,55 57,40 2,25 19,18 50,15 2,61
3 Daugiametės žolės: 150,80 * * 146,18 * * 129,82 * *
šienui 7,00 38,50 5,50 7,60 38,00 5,00 21,50 90,80 4,22
 sėklai 42,20 18,57 0,44 46,99 18,80 0,40 55,19
žaliajam pašarui ir šienainiui 102,50 2259,07 22,04 107,56 2825,44 26,27 78,00 1792,00 22,97
Kultūrinių ganyklų žalioji masė 31,12 1088,09 34,96 59,05 1619,73 27,43 39,36 1201,80 30,53
4 Vienmečių žolių žalioji masė 7,66 167,00 21,80 12,59 250,00 19,86 16,50 297,00 18,00
5 Kukurūzų žalioji masė 30,47 1150,00 37,74 32,18 1675,00 52,05 29,17 1400,00 47,99
6 Silosas 975,00 1340,00 1200
7 Šienainis 1060,00 1660,00 1684,40
Iš viso: 450,27 447,61 448,35

1 lentelėje pateikta augalininkystės produkcijos gamyba per pastaruosius trejus metus. Vidutiniškai ūkyje kasmet išauginama beveik po 15000 tonų reprodukcinių varpinių ir ankštinių javų sėklinės medžiagos ir virš 17,1 tonų daugiamečių žolių sėklų.

Gyvulininkystėje:

image-94

  • veiskinė galvijininkystė
  • pieno ir galvijienos gamyba

2017 metais Ūkyje vidutiniškai buvo laikoma 414 galvijų, iš jų – 162 melžiamos karvės. Gyvulių produktyvumas yra ženkliai aukštesnis už Respublikos vidurkį. Iš karvės per 2017 metus vidutiniškai primelžta apie 7449 litrai pieno. Tai matyti 1 paveiksle.

 

  • Prekyba šviežiu žaliaviniu pienu

image-96

Mokomasis ūkis pagamintą pieną parduoda ne tik stambiesiems pieno perdirbėjams, bet ir pats vykdo mažmeninę žaliavinio pieno prekybą mobilioje parduotuvėje-autobusėlyje.

2 paveiksle matyti Ūkio realizacijos pajamų augimas 2001 – 2017 metais.

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai