SSU veiklos koordinacinė taryba

Tarybos pirmininkas

 • Rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas

Tarybos pirmininko pavaduotojai

 • Prorektorius doc. dr. Vidmantas Butkus
 • Filosofijos, psichologijos ir profesijos edukologijos katedros lektorė Rita Garškaitė

Tarybos nariai

 • Prorektorius doc. Romualdas Zemeckis
 • Agronomijos fakulteto dekanas doc. dr. Viktoras Pranckietis
 • Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto docentė dr. Aurelija Paulauskienė
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė
 • Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė
 • Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. dr. Edmundas Bartkevičius
 • Aplinkos ir ekologijos instituto doc. Algirdas Gavenauskas
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas doc. dr. Vidmantas Gurklys
 • Hidrotechninės statybos instituto doc. Algimantas Patašius
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc.dr. Rolandas Domeika
 • Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto lektorius Albinas Andriušis
 • Kūno kultūros ir sporto centro lektorius Alfonsas Kazlauskas
 • Administravimo ir kaimo plėtros katedros vedėja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
 • Administravimo ir kaimo plėtros katedros lektorė Jolanta Vilkevičiūtė
 • Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Sigitas Liaudanskas
 • Kūno kultūros katedros lektorius Alfonsas Kazlauskas
 • Statybinių konstrukcijų katedros doc. dr. Vincas Gurskis
 • Filosofijos, psichologijos ir profesijos edukologijos katedros prof. dr. Aldona Palujanskienė
 • Darbuotojų ir studentų saugos tarnybos vadovas Jokūbas Jasinskas
 • Bendrabučių tarnybos vadovas Vaidas Bartusevičius
 • Doktorantų korporacijos „Kolegos“ vadovė Aistė Raguckaitė
 • Studentų atstovybės prezidentas
 • Studijų skyriaus vyriausiasis vadybininkas Antanas Girčys
 • Dvasinio ugdymo centro vadovas Rimantas Baltrušaitis
 • Studijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius
 • Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vadybininkė Giedrė Giedraitytė
 • Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas

Rektorius Antanas Maziliauskas

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai