SSU veiklos koordinacinė taryba

Tarybos pirmininkas

 • Rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas

Tarybos pirmininko pavaduotojai

 • Prorektorė doc. dr. Laima Taparauskienė
 • Filosofijos, psichologijos ir profesijos edukologijos katedros lektorė Rita Garškaitė

Tarybos nariai

 • Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriaus vadybininkė Lina Leskauskaitė
 • Agronomijos fakulteto dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė
 • Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto doc. dr. Aurelija Paulauskienė
 • Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanė prof. dr. Astrida Miceikienė
 • Verslo ir kaimo plėtros vadybos instituto direktorė prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
 • Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas doc. dr. Edmundas Bartkevičius
 • Aplinkos ir ekologijos instituto doc. dr. Anželika Dautartė
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas doc. dr. Algis Kvaraciejus
 • Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prodekanė dr. Jolanta Valčiukienė
 • Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Domeika
 • Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos instituto lektorius Albinas Andriušis
 • Kūno kultūros ir sporto centro direktorius lekt. Alfonsas Kazlauskas
 • Karjeros centro psichologė Dovilė Valiūnė
 • Darbuotojų ir studentų saugos tarnybos vyresnysis specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai Algimantas Šlapkauskas
 • Studentų reikalų tarnybos vadovas Vaidas Bartusevičius
 • Stojančiųjų priėmimo grupės vadovė Giedrė Giedraitytė
 • Filosofijos, psichologijos ir profesinės edukologijos katedros lektorius Albinas Pugevičius
 • Dvasinio ugdymo centro vadovas kun. Arminas Lukoševičius
 • Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas
 • Karjeros centro direktorė doc. dr. Rita Mičiulienė
 • Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto prof. dr. Elvyra Jarienė
 • Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro asistentė Aldona Čiūtienė
 • Doktorantų korporacijos „Kolegos“ prezidentas
 • Studentų atstovybės prezidentas

Rektorius Antanas Maziliauskas