Klubo vadovai

Klubo „Scientia“ vadovai

Vardas, Pavardė Mokslinis vardas Mokslinis laipsnis Vadovavimo laikotarpis
Rimantas Urbonas Profesorius Daktaras 1996 04 23 – 1998 11 20
Edvardas Riepšas Profesorius Habil. dr. 1998 – 2003 03 25
Sigita Urbienė Profesorė Habil. dr. 2003 03 25 – 2008 06 18
Vytautas Pilipavičius Profesorius Habil. dr. 2008 06 18 – 2011
Sigita Urbienė Profesorė Habil. dr. 2011 – 2013 03 20
Eglė Jotautienė Profesorė Daktarė 2013 03 20 – 2017 02 10
Albinas Kusta Profesorius Habil. dr. 2017 02 10

Prof. Rimantas URBONAS

Rimantas URBONAS gimė 1935 09 26 Armoniškio k.Utenos aps.,mirė 1998 11 20 Kauno r.

1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Lietuvos žemės ūkio universitetas). Po to 4 metus dirbo gamyboje įvairiose Lietuvos melioracijos organizacijose. 1966 m. baigė aspirantūrą prie LŽŪA Melioracijos katedros ir pradėjo dirbti dėstytoju. 1967 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, 1970 m. jam suteiktas docento vardas. 1968-1971 m. dirbo LŽŪA Hidromelioracijos ir Žemėtvarkos fakulteto dekanu. 1975-1978 – dėstė Malio Respublikos Žemės ūkio politechnikos institute.
Grįžęs iš užsienio, R.Urbonas toliau dirbo Melioracijos katedroje docentu, dėstė pagrindinį hidrotechnikos inžinieriaus studijų dalyką – Žemių sausinimą. 1988 m. įsitraukė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veiklą. Lietuvos žemės ūkio akademijoje susibūrus LPS grupei, tapo vienu iš jos lyderių.

1989 m. birželio 7 dieną išplėstiniame Akademijos tarybos posėdyje R.Urbonas išrenkamas Akademijos rektoriumi. Jis – pirmasis LŽŪA rektorius, Lietuvos Atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavęs kuriant ir tvirtinant naują Lietuvos žemės ūkio universiteto statutą, pertvarkant studijas pagal Vakarų universitetų modelį.

1990 m. Rimantui Urbonui suteikiamas profesoriaus vardas. Vadovavimas Akademijai, ilgalaikės komandiruotės pareikalavo daug dvasinių ir fizinių jėgų. Pasibaigus rektoriaus kadencijai (1994 m. lapkričio mėn.), iki pat mirties dirbo profesoriumi Melioracijos katedroje.

R.Urbonas – ilgametis Lietuvos Žemės ūkio universiteto, Lietuvos vandens ūkio instituto tarybų narys. Įkūrė Universiteto profesorių klubą, iki pat mirties buvo jo prezidentas.

Vienas ir kartu su bendraautoriais parašė 6 vadovėlius, keletą knygų, metodinių patarimų studentams, per 130 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių melioracijos, sausinimo, drenažo, hidrologijos, vandens balanso, aplinkosaugos temomis.