Kontaktų paieška

Padalinio pavadinimas Pastatas Kabinetas Vietinis telefonas Telefonas El. pašto adresas
Archyvas Centriniai rūmai 121 358 752358 archyvas@asu.lt
Agronomijos fakultetas Centriniai rūmai 304,303 433 752203, 752293 af@asu.lt
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Centriniai rūmai 522 229 752229, 752211 admi@asu.lt
Agronomijos dekanatas Centriniai rūmai 341,339 433 752203, 752293 af@asu.lt
Aplinkos ir ekologijos institutas Centriniai rūmai 518 224 752224 aei@asu.lt
Administracija Centriniai rūmai
Darbuotojas Pareigos Padalinys Adresas* Vietinis telefonas Telefonas El. pašto adresas Kabineto numeris
Juozas Sadauskas Traktorininkas VTI lauko bandymų skyrius Parko 6, LT 58102 Vilainiai, Kėdainių r. Juozas.Sadauskas@asu.lt mechaninės dirb
Remigija Sadzevičienė Meno vadovas Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. Remigija.Sadzeviciene@asu.lt 317
Romualdas Sadzevičius Meno vadovas Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. Romualdas.Sadzevicius@asu.lt 319
Laura Saikevičiūtė Vyresn. bibliotekininkas Vartotojų aptarnavimo ir spaudinių saugojimo skyrius Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 304 Laura.Saikeviciute@asu.lt 235
Aurelija Sakalauskaitė Lektorius be mokslinio laipsnio Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 577 752275 Aurelija.Sakalauskaite@asu.lt 216
Jonas Saladis Lektorius mokslų daktaras Miškotvarkos ir medienotyros institutas Jonas.Saladis@asu.lt
Mindaugas Samuolaitis Asistentas be moksl.laipsnio Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 236 Mindaugas.Samuolaitis@asu.lt 416
Giedrė Samuolienė Lektorius mokslų daktaras Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 385 752385 Giedre.Samuoliene@asu.lt 411
Antanas Sankauskas Vairuotojas Transporto ir teritorijos tvarkymo grupė 397 Antanas.Sankauskas@asu.lt
Tatjana Sankauskienė Studijų išteklių tvarkytojas Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 416 752378 Tatjana.Sankauskiene@asu.lt 525

* Adresų paaiškinimai

Trump. Paaiškinimas Trump. Paaiškinimas
C.r. Centriniai rūmai m.p. Mokymo poligonas
II r. Antri rūmai b.st. Bandymų stotis
III r. Treti rūmai mk Miškotvarkos katedros pastatas
IV r. Ketvirti rūmai ŽŪMK Žemės ūkio mašinų katedros mokomasis korpusas
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai