Kontaktų paieška

Padalinio pavadinimas Pastatas Kabinetas Vietinis telefonas Telefonas El. pašto adresas
Archyvas Centriniai rūmai 121 358 752358 archyvas@asu.lt
Agronomijos fakultetas Centriniai rūmai 304,303 433 752203, 752293 af@asu.lt
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Centriniai rūmai 522 229 752229, 752211 admi@asu.lt
Agronomijos dekanatas Centriniai rūmai 341,339 433 752203, 752293 af@asu.lt
Aplinkos ir ekologijos institutas Centriniai rūmai 518 224 752224 aei@asu.lt
Administracija Centriniai rūmai
Darbuotojas Pareigos Padalinys Adresas* Vietinis telefonas Telefonas El. pašto adresas Kabineto numeris
Ilona Vagusevičienė Lektorius mokslų daktaras Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Ilona.Vaguseviciene@asu.lt
Ilona Vagusevičienė Docentas mokslų daktaras Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 459 Ilona.Vaguseviciene@asu.lt 425
Aušra Vaičienė Valytojas Pastatų tvarkymo grupė Ausra.Vaiciene@asu.lt
Edvardas Vaiciukevičius Docentas mokslų daktaras Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas Studentų g. 15, Akademija, Kauno r. 332 627 752332 Edvardas.Vaiciukevicius@asu.lt 305
Edvardas Vaiciukevičius Prodekanas Žemės ūkio inžinerijos fakultetas Edvardas.Vaiciukevicius@asu.lt
Vilimantas Vaičiukynas Lektorius mokslų daktaras Žemėtvarkos ir geomatikos institutas Vilimantas.Vaiciukynas@asu.lt
Vilimantas Vaičiukynas Lektorius mokslų daktaras Vandens išteklių inžinerijos institutas Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 337 752337 Vilimantas.Vaiciukynas@asu.lt 228
Danutė Vaičiukynienė Profesorius mokslų daktaras Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas danute.vaiciukyniene@asu.lt
Vaclovas Vaičius Vyr. laborantas Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas Vaclovas.Vaicius@asu.lt
Vaclovas Vaičius Vyr. laborantas Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r. 471 752471 Vaclovas.Vaicius@asu.lt 745

* Adresų paaiškinimai

Trump. Paaiškinimas Trump. Paaiškinimas
C.r. Centriniai rūmai m.p. Mokymo poligonas
II r. Antri rūmai b.st. Bandymų stotis
III r. Treti rūmai mk Miškotvarkos katedros pastatas
IV r. Ketvirti rūmai ŽŪMK Žemės ūkio mašinų katedros mokomasis korpusas
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai