Kontaktų paieška

Padalinio pavadinimas Pastatas Kabinetas Vietinis telefonas Telefonas El. pašto adresas
Mokslo skyrius Centriniai rūmai 227 377 752377 mokslas@asu.lt
Maisto žaliavų,agronominių ir zootechninių tyrimų laboratorija Studentų g. 9 359 752359 maistolab@asu.lt
Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras III rūmai 219, 109 275, 577, 394 752275, 752394 mfitc@asu.lt
Miškų ir ekologijos fakulteto dekanatas Centriniai rūmai 428, 429, 443 472 752232, 752282 me@asu.lt
Miško biologijos ir miškininkystės institutas Centriniai rūmai 442, 439 334, 281 752334, 752281 mbmi@asu.lt
Miškotvarkos ir medienotyros institutas Miškotvarkos katedros pastatas 202 269 752269 mmi@asu.lt
Mokomasis ūkis Noreikiškės, Kauno r. 280 752280 mokukis@asu.lt
Darbuotojas Pareigos Padalinys Adresas* Vietinis telefonas Telefonas El. pašto adresas Kabineto numeris
Rita Abračinskienė Vyr.laborantas Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas Rita.Abracinskiene@asu.lt
Rita Abračinskienė Referentas Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas Studentų g. 15, Akademija, Kauno r. 219 752219 Rita.Abracinskiene@asu.lt 309
Aldona Abraitienė Apsaugos darbuotojas Pastatų tvarkymo grupė Aldona.Abraitiene@asu.lt
Jolita Abraitienė Lektorius mokslų daktaras Aplinkos ir ekologijos institutas Studentų g. 3, Akademija, Kauno r. Jolita.Abraitiene@asu.lt 317
Jolita Abraitienė Lektorius mokslų daktaras Aplinkos ir ekologijos institutas Jolita.Abraitiene@asu.lt
Lina Abraitienė Asistentas be moksl.laipsnio Kalbų katedra Lina.Abraitiene@asu.lt
Lina Abraitienė Asistentas be moksl.laipsnio Kalbų katedra Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 390 752390 Lina.Abraitiene@asu.lt 335
Jolita Abraitienė Prodekanas Miškų ir ekologijos fakultetas Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 126 788126 Jolita.Abraitiene@asu.lt 519
Aida Adamavičienė Lektorius mokslų daktaras Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. 221 752221 Aida.Adamaviciene@asu.lt 521
Aida Adamavičienė Prodekanas (studijoms) Agronomijos fakultetas Aida.Adamaviciene@asu.lt

* Adresų paaiškinimai

Trump. Paaiškinimas Trump. Paaiškinimas
C.r. Centriniai rūmai m.p. Mokymo poligonas
II r. Antri rūmai b.st. Bandymų stotis
III r. Treti rūmai mk Miškotvarkos katedros pastatas
IV r. Ketvirti rūmai ŽŪMK Žemės ūkio mašinų katedros mokomasis korpusas
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai