2009 85(38)

Biomedicinos mokslai / Biomedical Sciences
Artūras Gedminas Ąžuolų džiūvimo 2004–2008 metais Lietuvoje priežasčių tyrimas / Assessment of the Oak Trees Dieback During 2004–2008 inLithuania
Elena Jakienė,
Vytautas Šlapakauskas,
Aušra Brazaitytė,
Sandra Sakalauskienė,
Vytautas Mickevičius,
Pavelas Duchovskis
Skystųjų kompleksinių trąšų ir augimo reguliatorių įtaka cukrinių runkelių fotosintezės rodikliams / Effect of Liquid Complex Fertilizers and Growth Regulators on Photosynthesis System Indices of Sugar Beets
Živilė Juknevičienė,
Egidija Venskutonienė
Imituotų šalnų poveikis bulvių fotosintezės pigmentų kitimui / Effect of Simulated Frost on the Amount of Photosynthetic Pigments in Potato Leaves
Jonas Karpavičius,
Judita Varkulevičienė
Lapuočių medžių radialiojo prieaugio ryšiai su hibridinių vilkdalgių fenofazėmis ir jų prognozavimo galimybių įvertinimas / Relations between Radial Increment of Deciduous Trees and Hybrid Irises Phenophases and Their Predictability Rating
Alvydas Šimkūnas,
Sandra Valašinaitė,
Vytautas Mažeika
Skirtingų Festulolium braunii veislių vystymosi ir peržiemojimo ypatumai / Peculiarities of Various Festulolium braunii Cultivars Development and Overwintering
  Socialiniai mokslai / Social Sciences
Valerija Vinciūnienė,
Jolanta Rauluškevičienė
Lietuvos respondentinių ūkininkų ūkių techninio ir masto efektyvumo neparametrinis vertinimas / Technical and Scale Efficiency of Family Farms in Lithuania: a Non-Parametric Approach
 Technologijos mokslai / Technology Sciences
Algirdas Jasinskas Energetinių augalų auginimo ir ruošimo kurui technologijų vertinimas / The Evaluation of Energy Plants Growing and Fuel Preparation Technologies