Studentų mokslinis klubas

imageStudentų mokslinis klubas (SMK) – tai laisvanoriška studentų mokslinė visuomeninė organizacija, įsteigta prieš 60 metų. Anksčiau ji vadinosi Studentų mokslinė draugija (SMD). SMK vadovauja taryba, renkama vieniems kalendoriniams metams, taip pat ir jos pirmininkas.

SMK siekia tokių tikslų: skatinti, remti, propaguoti ir organizuoti studentų mokslinę veiklą; supažindinti studentus su naujaisiais mokslo laimėjimais ir Lietuvos ūkio raidos problemomis; bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio šalių organizacijomis. SMK nariai kartu su dėstytojais arba savarankiškai atlieka mokslinius tyrimus, rengia konferencijas, seminarus, diskusijas, dalyvauja įvairiuose moksliniuose renginiuose, konkursuose ir projektuose, organizuoja susitikimus su įvairių institucijų ir organizacijų atstovais, išvykas į parodas ir kitus renginius. Klubo vadovybė siekia, kad organizacijos veikla taptų kuo aktyvesnė ir joje savo gabumus galėtų atskleisti kiekvienas studentas. Klube suteikiama galimybė realizuoti save mokslinėje veikloje, ugdyti organizacinius gebėjimus, užmegzti glaudžius ryšius su dėstytojais.

Kasmet rengiama Universitete studentų mokslinė konferencija ,,Jaunasis mokslininkas‘‘, kurioje mokslinius pranešimus skaito per 250 studentų.

SMK nario anketą rasite čia

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai