Priėmimas į doktorantūros studijas

Aleksandro Stulginskio universitetas priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

2017 m.  priimtųjų į  ASU Aplinkos inžinerijos ir Mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūros studijas sąrašas

 Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2017 metais taisyklės

S K E L B I M A S

STOJANTIEJI  pageidaujantys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse Universiteto mokslinei sekretorei pateikia prašymą ASU Rektoriaus vardu ir reikiamus dokumentus (žiūrėti  lenteles pateiktas nuorodą).

2017 METŲ PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRĄ DATOS IR TERMINAI

BIOMEDICINOS MOKSLAI

  • Ekologija ir aplinkotyra 03 B
Priėmimo į doktorantūrą procedūra Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2017 07 03 – 2017 08 25
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 04 – 2017 09 08
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems
(konkurso rezultatų skaičiavimas)
2017 09 04 – 2017 09 08
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 12
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 13 – 2017 09 15
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 18 – 2017 09 20
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 28 – 2017 09 29

Dokumentų formos: Ekologija ir aplinkotyra


SOCIALINIAI MOKSLAI

·      Ekonomika 04S
·      Vadyba 03 S

Priėmimo į doktorantūrą procedūra Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2017 07 03 – 2017 09 01
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis) 2017 09 11 – 2017 09 15
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems
(konkurso rezultatų skaičiavimas)
2017 09 11 – 2017 09 15
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2017 09 20
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2017 09 21 – 2017 09 22
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2017 09 22 – 2017 09 25
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2017 09 28
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2017 09 29

Dokumentų formos: Ekonomika ir Vadybas

Dokumentai priimami Universiteto centriniuose rūmuose, 227 kab. (Studentų g.11, Akademija, 53361 Kauno r.)

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos ir rekvizitai

Lietuvos piliečiams ir Lietuvos nuolatiniams gyventojams, stojantiems į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą), stojimo įmoka – 20 eurų; užsienio valstybių piliečiams ir piliečiams be pilietybės stojimo įmoka – 170 eurų.
Gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija,
Gavėjo bankas – AB SEB bankas
Sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835
Banko kodas – 70440
S
utrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą

Doktorantūros studijų kainos

Papildoma informacija teikiama  tel. (37) 75 22 54
Dr. Judita Černiauskienė
Mokslinė sekretorė
el.p. judita.cerniauskiene@asu.lt
www.asu.lt

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai