Priėmimas į doktorantūros studijas

Aleksandro Stulginskio universitetas priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2018 metais taisyklės

 2018 m. priėmimas  į doktorantūros studijas

Papildomas priėmimas į  Žemės ūkio mokslų srities MIŠKOTYROS (04A) mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-10-22
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018-10-22 – 2018-10-25 iki 14 val. ASU mokslinei sekretorei
Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis 2018-10-26 9 val.
Apeliacijų priėmimas Gali būti pateiktos Universiteto Rektoriui raštu per kitą darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio
Apeliacijų nagrinėjimas Išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo. Atsakymai skelbiami 2018-10-29 10 val.
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018-10-30 10 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2018-10-30 nuo 13 val. iki 16 val.
Doktorantūros studijų pradžia 2018 m. lapkričio 2 d.

Miškotyros mokslo krypties dokumentai

Doktorantūros studijų kainos

Stojamoji studijų įmoka ir rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur Lietuvos piliečiams ir 170 Eur užsienio šalių piliečiams;
Gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija
Gavėjo bankas – AB SEB bankas
Gavėjo sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835
Banko kodas – 70440
Sutrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 20 Eur arba 170 Eur.

Papildoma informacija teikiama  tel. (37) 75 22 54
Dr. Indrė Bagdonienė
Mokslinė sekretorė
el.p. indre.bagdoniene@asu.lt
www.asu.lt

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai