Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Šioje skiltyje skelbiami 2018 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursai.

Prorektoriaus potvarkis dėl 2018 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso organizavimo

2018 m. Socialinių mokslų srities Ekonomikos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Vadybos moklso krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2018 m.

2018 m. balandžio mėn. 16 d. skelbiamas Ekonomikos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. Mokslininkai, atitinkantys doktorantūros mokslo kryptį, tenkinantys mokslo doktorantūros reglamente numatytus kvalifikacinius reikalavimus ir planuojančius dalyvauti disertacijų tematikų ir vadovų konkurse, fakulteto mokslo prodekanui, suderinus su instituto direktoriumi, iki gegužės mėn. 15 d. turi pateikti:

Ekonomikos mokslo krypties komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantūros vadovų bus priimtas iki gegužės 31 d.

2018 m. Biomedicinos mokslų srities Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Ekologijos ir aplinkotyros krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2018 m.

2018 m. balandžio mėn. 9 d. skelbiamas Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. Mokslininkai, atitinkantys doktorantūros mokslo kryptį, tenkinantys mokslo doktorantūros reglamente numatytus kvalifikacinius reikalavimus ir planuojančius dalyvauti disertacijų tematikų ir vadovų konkurse, fakulteto mokslo prodekanui, suderinus su instituto direktoriumi, iki balandžio mėn. 26 d. turi pateikti:

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantūros vadovų bus priimtas iki gegužės mėn. 5 d.

 

2018 m. Socialinių mokslų srities Vadybos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas

Vadybos moklso krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas 2018 m.

2018 m. kovo mėn. 20 d. skelbiamas Vadybos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas. Mokslininkai, atitinkantys doktorantūros mokslo kryptį, tenkinantys mokslo doktorantūros reglamente numatytus kvalifikacinius reikalavimus ir planuojančius dalyvauti disertacijų tematikų ir vadovų konkurse, fakulteto mokslo prodekanui, suderinus su instituto direktoriumi, iki balandžio mėn. 10 d. turi pateikti:

Vadybos mokslo krypties komiteto sprendimas dėl laimėjusių disertacijų tematikų ir doktorantūros vadovų bus priimtas iki balandžio 30 d.

 

Dokumentų formos

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai