Technologijos mokslų sritis, Aplinkos inžinerijos kryptis

Aplinkos inžinerija (04T)
(kartu su LEI ir KTU – koordinuojantis universitetas)

Pretendentų į ASU vykdomas Aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros studijas dokumentai priimami Universiteto centriniuose rūmuose, 227 kab. (Studentų g.11, Akademija, 53361 Kauno r.)
Stojamoji studijų įmoka
Lietuvos piliečiams ir Lietuvos nuolatiniams gyventojams, stojantiems į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą), stojimo įmoka – 20 eurų; užsienio valstybių piliečiams ir piliečiams be pilietybės stojimo įmoka – 170 eurų.

Papildoma informacija teikiama

Dr. Judita Černiauskienė
Mokslinė sekretorė
el.p. judita.cerniauskiene@asu.lt, tel. (37) 75 22 54

 Dokumentų formos:

Konkursinė doktorantūra:

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai