Korporacija „Kolegos“

2016 metų rezultatai

ASU doktorantus vienija doktorantų korporacija „Kolegos“, įkurta 1995 m. sausio 30 d. Pagrindiniai korporacijos tikslai yra telkti ir vienyti ASU doktorantus bendrai veiklai, atstovauti savo nariams ir ginti jų teises bei interesus, propaguoti ir remti mokslinę veiklą, teikti pasiūlymus ASU senatui ir rektoratui, skatinti doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą, organizuoti doktorantų konferencijas, seminarus, diskusijas; prisidėti organizuojant ASU renginius, kaupti ir skleisti informaciją apie mokslinių stažuočių užsienyje galimybes ir sąlygas; prisidėti prie ASU renginių organizavimo, plėtoti ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

2016 m. doktorantų korporacijai „Kolegos“ buvo pakankamai turiningi. Doktorantai nemažai laiko skyrė doktorantų patalpų paieškai, įsirengimui bei vidinės komandos formavimui. Dalyvavo susitikimuose su kitų universitetų doktorantų draugijomis. Doktorantai padėjo organizuojant konferencijas “Jaunasis mokslininkas 2016”, „Inžinerija tausojančio žemės ūkio plėtrai“, taip pat prisidėjo prie kitų fakultetuose organizuojamų renginių. Doktorantų korporacijos „Kolegos“ prezidentė ir viceprezidentė dalyvavo Senato posėdžiuose bei rengė korporacijos veiklos planus ir perspektyvas. Šiais metais buvo užmegztas glaudus bendradarbiavimas su kitų universitetų doktorantų organizacijomis, ko pasekoje suteikta teisė 2017 m. būti tarptautinio jaunųjų mokslininkų forumo organizatoriais.

Doktorantai, greta to, kad labai intensyviai vykdo mokslinę veiklą, tačiau taip pat randa  laiko ir kartu leisti laisvalaikį. Metų pradžioje vyksta pirmo kurso doktorantų „krikštynos“. Metų eigoje numatomi išvykstamieji susirinkimai, kurių metu generuojamos tolimesnės korporacijos veiklos, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Metų pabaigoje atliekamas veiklų planavimas ateinantiems metams. ASU doktorantų korporaciją „Kolegos“ vienija draugiški, aktyvūs bei kiekvienais metais vis nauji įsitraukiantys nariai.

Korporacijos istorija

Kultūros ministerija 1995 12 15 išdavė pažymėjimą, patvirtinančią, kad 1995 m. sausio 30 d. įkurta doktorantų korporacija „Kolegos“, o 1995 birželio mėn. Rektorato posėdyje patvirtinti šios korporacijos įstatai. Pažymėjimą tvirtino mokslo prorektorius R. Deltuvas. Tuo metu korporacijoje buvo 31 narys. 1996 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 52-lb korporacijai buvo skirtas III rūmų 105 kabinetas. Įsakymas pasirašytas studijų prorektoriaus A. Juodvalkio. Pirmoji korporacijos prezidentė buvo Chemijos katedros doktorantė Violeta Jundulienė. Pirmieji korporacijos nariai ir įkūrėjai: Violeta Jundulienė, Birutė Romikaitytė, Linas Stabingis, Gintautas Mozgeris, Vytautas Tamutis. Korporacijos įstatai – pagrindinis veiklos dokumentas – buvo priimti 1995 m. sausio 30 d., paskutinė korekcija 2005 m. birželio 03 d.

Buvę korporacijos prezidentai, šiuo metu garbės nariai:

  • 1995 – 1998 Dalia Matižiūtė
  • 1998 – 2000 Algis Kvaraciejus
  • 2000 – 2002 Inga Adomonytė
  • 2002 – 2004 Dalia Jatkūnaitė
  • 2004 – 2006 Sigitas Petkevičius
  • 2006 – 2008 Auksė Zalatoriūtė
  • 2008 – 2010 Indrė Šapailaitė
  • 2010 – 2012 Virginija Skorupskaitė
  • 2012 – 2014 Darius Kavaliauskas
  • 2014-2016 Aistė Ragauskaitė

Dabartinis korporacijos prezidentė – Aušra Butvilaitė

Atnaujinta: 2017.03.07

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai