Tikslai

Korporacijos tikslai ir veiklos kryptys

Pagrindiniai Korporacijos tikslai:

 • telkti ir vienyti Universiteto doktorantus bendrai veiklai, konsultuoja moksliniais, laisvalaikio praleidimo ir kitais organizaciniais klausimais;
 • atstovauti savo nariams ir ginti jų teises bei interesus;
 • propaguoti ir remti moksliną veiklą;
 • teikti pasiūlymus Universiteto Senatui ir Rektoratui, kai svarstomi doktorantams aktualūs klausimai;
 • skatinti doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą, organizuojant konferencijas, seminarus, diskusijas, stažuotes ir kaupia informaciją apie šiuos renginius;
 • palaikyti ir plėsti ryšius su panašius tikslus turinčiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
 • propaguoti studijas doktorantūroje;
 • skatinti ir remti doktorantų mokslinę veiklą.

Korporacijos veiklos kryptys:

 • telkia universiteto doktorantus, konsultuoja moksliniais, organizaciniais, laisvalaikio praleidimo klausimais;
 • atstovauja savo nariams ir gina jų teises bei interesus;
 • supažindina su naujovėmis mokslo srityse;
 • skatina ir remia doktorantų mokslinę veiklą;
 • teikia pasiūlymus Universiteto tarybai bei rektoratui, kai svarstomi doktorantams aktualūs klausimai;
 • skatina doktorantų iniciatyvą bei kūrybinį aktyvumą organizuojant konferencijas, seminarus, diskusijas, stažuotes, ieškodama mokslinių publikacijų skelbimo galimybių;
 • kaupia informaciją apie stažuočių ir kursų užsienyje galimybes ir sąlygas;
 • palaiko ryšius su panašiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis.
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai