Agronomijos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas

Rapsų agrocenozių tyrimai Prof. dr. Rimantas Velička
Agroekosistemų tvarumas ir intensyvinimas Doc. dr. Vaclovas Bogužas
Sausros poveikio augalams vertinimas ir prevencinių priemonių efektyvumo tyrimai Doc. dr. Irena Pranckietienė
Žemės ūkio ir pramoninių atliekų poveikio dirvožemio savybių kitimui tyrimai Doc. dr. Rimantas Vaisvalavičius

Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas

Žaliosios šerytės biologinio potecncialo tyrmai in vivo Prof. dr. Natalija Burbulis
Skiauteručių selekcija ir mikrodauginimo tyrimai Prof. dr. Simas Gliožeris
Žemės ūkiui žalingų ir naudingų organizmų paplitimo, biologijos, ekologijos ir kontrolės tyrimai Doc. dr. Sonata Kazlauskaitė
Netradicinių aliejinių augalų introdukuotų veislių tyrimai Doc. dr. Liuda Žilėnaitė

Žemės ūkio ir maisto mokslų institutas

Biodinaminių preparatų įtaka didžiųjų moliūgų vaisių kokybei Prof. dr. Honorata Danilčenko
Biodinaminių preparatų įtaka skirtingo genotipo bulvių gumbų kokybei Prof. dr. Elvyra Jarienė
Tręšimo įtaka natūralaus ir sėtinio žolyno produktyvumui Doc. dr. Evaldas Klimas
Naujų eraičinsvidrių veislių agrotechnikos tyrimai Doc. dr. Evaldas Klimas
Lauko augalų produktyvumo optimizavimo tyrimai, naudojant biologinius preparatus Doc. dr. Vytautas Liakas
Žieminių kviečių produktyvumo tyrmai Doc. dr. Ilona Vagusevičienė
Vaistinio smidro (Asparagus officinalis L.) introdukuotų veislių biologinių ir ūkinių savybių tyrimas Doc. dr. Audronė Žebrauskienė
Bulvių produktyvumo tyrimai Doc. dr. Egidija Venskutonienė
Augalinių žaliavų ir jų perdirbimo produktų kokybės tyrimai Doc. dr. Aurelija Paulauskienė
Ekologiškai augintų stambiųjų pašarų zootechninis įvertinimas Doc. dr. Sabina Mikulionienė

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai