Miškų ir ekologijos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Aplinkos ir ekologijos institutas

Miško ekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir pokyčiai klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis Prof. dr. Vitas Marozas
Biožaliavų ir atliekų perdirbimas ir panaudojimas ne maisto reikmėms Prof. dr. Violeta Makarevičienė
Teršalų judrumas aplinkoje, jų stabilizacija ir šalinimas Prof. dr. Valdas Paulauskas
Aplinkos veiksnių įtaka dirvožemio, vandens kokybei bei augalinių žaliavų savybėms sistemoje dirvožemis-vanduo-augalas Prof. dr. Laima Česonienė
Agroekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir kaita klimato ir skirtingų žemdirbystės sistemų poveikio sąlygomis Dr. Juozas Pekarskas

Miško biologijos ir miškininkystės institutas

Spygliuočių medžių genetinis stabilumas ir genetinis atsakas į aplinkos stresus Prof. dr. Darius Danusevičius
Įvairiomis sąlygomis kintančių miško ekosistemų biologinė įvairovė bei adaptyviai tvarių miškininkystės technologijų plėtra Prof. dr. Gediminas Brazaitis
Elninių žvėrių poveikis miško augalijai Doc. dr. Kęstutis Pėtelis

Miškotvarkos ir medienotyros institutas

Miško politikos, miško ekonomikos ir miškotvarkos sprendinių metodinis pagrindimas Prof. habil. dr. Romualdas Deltuvas
Šiuolaikiniai nuotolinių tyrimų, erdvinės analizės bei modeliavimo metodai Prof. dr. Gintautas Mozgeris
Miško ekosistemų būklė: pagrindinės tendencijos aplinkos veiksniai sąlygojantys būklės regioninius pokyčius Prof. dr. Algirdas Augustaitis
Medynų našumo ir augimo modeliavimas Doc. dr. Edmundas Petrauskas
Medienos ruošos technologijos ir medienos kokybė Lekt. dr. Jonas Saladis

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai