Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas

Nano ir kitų technologijų taikymas vandentvarkos ir statybos procesuose Doc. dr. Algirdas Radzevičius
Inovatyvių technologijų ir mokymos(si) metodų taikymas gerinant inžinerinių specialybių studijų kokybę Doc. dr. Antanas Vancevičius
Hidrotechnikos ir žemės ūkio statinių konstrukcijų bei medžiagų ilgalaikiškumo tyrimai Doc. dr. Raimondas Šadzevičius
Potvynių hidrodinamikos skaitmeninis modeliavimas Doc. dr. Arvydas Šikšnys

Vandens išteklių inžinerijos institutas

Vandens išteklių darnus naudojimas ir vandens ekosistemų stabilumas Doc. dr. Antanas Dumbrauskas
Vandens taršos dėsningumų ir prevencijos priemonių tyrimai Dr. Valerijus Gasiūnas
Sistemos „dirvožemis-augalas-vanduo“ sąveikos tyrimas Lekt. dr. Vilda Grybauskienė

Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

Racionalaus žemės naudojimo pagrindimas taikant įprastinius bei nuotolinius tyrimo metodus Prof. dr. Audrius Aleknavičius

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai