Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

Biudžetinių mokslinių tyrimų temos Temos vadovas

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas

Biodujų gamybos iš organinių atliekų ir energetinės biomasės energetinis efektyvumas ir tvarumas Doc. dr. Kęstutis Navickas
Elektros energijos elektromechaniniuose energijos keitikliuose tausojimo priemonių tyrimas Prof. dr. Jonas Bukšnaitis
Tausus energijos ir medžiagų mainų procesų valdymas biosistemose Prof. habil. dr. Algirdas.Raila
Jėgos ir transporto mašinų inžinerijos institutas
Mobilios technikos energetinių ir ekologinių rodiklių gerinimas Prof. dr. Gvidonas Labeckas
Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose Prof. dr. Juozas Padgurskas

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas

Netradicinių energetinių augalų ruošimo ir naudojimo deginimui technologinių- techninių priemonių tyrimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas Doc. dr. Algirdas Jasinskas
Rizikos veiksnių tyrimai ir mažinimas darbo, visuomeninėje, gyvenamojoje aplinkoje bei diegiant (kuriant) technologijas (įrenginius, mašinas) Doc. dr. Ričardas Butkus
Javų, rapsų ir kukurūzų derliaus dorojimo savaeigiais kombainais tyrimai Prof. dr. Dainius Steponavičius
Dirvos paruošimo ir sėklų įterpimo mašinų tausojančiuose žemdirbystės sistemose tyrimai Prof. dr. Egidijus Šarauskis
Tausojančių pasėlių priežiūros technologijų tyrimai Doc. dr. Remigijus Zinkevičius
Inovatyvių technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas Prof. dr. Eglė Jotautienė
Žemės ūkio gamybos atliekų granuliavimo technologinio proceso parametrų modeliavimas ir veiksnių, įtakojančių produkto savybes įvertinimas Doc. dr. Antanas Pocius

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai