2007 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

image-5 ŽŪIF ŠILUMOS IR BIOTECHNOLOGIJŲ INŽINERIJOS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. HABIL. DR. POVILAS ALGIMANTĄ SIRVYDĄ,
  • DOC.DR. (HP) PAULIŲ KERPAUSKĄ,
  • DR. REGINĄ VASINAUSKIENĘ

už mokslo darbų rinkinį „Energiniai procesai žemės ūkio technologijose“


image-6 AI MIŠKŲ MONITORINGO LABORATORIJOS VADOVĄ VYRIAUS. MOKSLO DARBUOTOJĄ
DR. (HP) ALGIRDĄ AUGUSTAITĮ
už mokslinių straipsnių rinkinį „Aplinkos veiksnių poveikio miškų būklės kaitai dėsningumai“

image-7 EVF EKONOMIKOS KATEDROS
PROF. DR. MEČISLOVĄ TREINĮ
už monografiją „Agrosocialinių mokslų ir studijų raida Lietuvoje“

EVF VERSLO VADYBOS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. JADVYGĄ RAMANAUSKIENĘ,
  • DOC. DR. AUDRIŲ GARGASĄ,
  • LEKT. RASĄ RUKUIŽIENĘ,
  • ASIST. RENATĄ PETRAUSKIENĘ

už mokslo darbų rinkinį „Kaimo turizmo ir amatų plėtros galimybių tyrimas“


image-8 ŽŪIF AGROENERGETIKOS KATEDROS
DOC. DR. JONĄ JUOZĄ BUKŠNAITĮ
už monografiją „Kintamosios srovės trifazių elektros mašinų apvijų elektromagnetinis efektyvumas“

image-9 MF EKOLOGIJOS KATEDROS
PROF. DR. EUGENIJĄ KUPČINSKIENĘ
už monografiją „Latentiniai paprastosios pušies pakitimai lokalios taršos aplinkoje“

SVEIKINAME UNIVERSITETO MOKSLININKUS APDOVANOTUS PADĖKOS RAŠTAIS:

AF DIRVOTYROS IR AGROCHEMIJOS KATEDROS
DOC.DR. VANDĄ VALERIJĄ BUIVYDAITĘ
už monografiją „Lietuvos dirvožemių makromorfologinė diagnostika“


EVF VERSLO VADYBOS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. HABIL.DR. JULIŲ RAMANAUSKĄ,
  • PROF. DR. JADVYGĄ RAMANAUSKIENĘ,
  • LEKT. ALFONSĄ VYTAUTĄ VAZNONĮ

už mokslo darbų rinkinį „Vaisių ir daržovių gamintojų organizacijos – žemdirbių konkurencingumo didinimo ES rinkoje veiksnys“


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai