2008 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

image VŪŽF ŽEMĖTVARKOS KATEDROS
DOC. DR. PRANĄ ALEKNAVIČIŲ
už monografiją „Žemės santykių pertvarkymas Lietuvos kaime 1989 – 2008 metais“

image-1 EVF ADMINISTRAVIMO IR KAIMO PLĖTROS KATEDROS
DOC.DR. VILMĄ ATKOČIŪNIENĘ
už mokslinių straipsnių rinkinį „Kaimo vietovės pokyčių valdymas endogeninės plėtros požiūriu“

image-2 AF BOTANIKOS KATEDROS
DOC. DR. SIMĄ GLIOŽERĮ
už naujai išvestas dekoratyvinių augalų veisles: dvi zarinų ir tris begonijų veisles

image-3 ŽŪIF TRANSPORTO IR JĖGOS MAŠINŲ KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

 • DOC. DR. ALGIRDĄ JANULEVIČIŲ,
 • DOC. DR. KAZIMIERĄ GIEDRĄ,
 • DOKTORANTĄ ANTANĄ JUOSTĄ

už mokslo darbų rinkinį „Traktorių dinaminių bei ekonominių rodiklių tyrimai ir optimizavimas“


image-4 ŽŪIF MECHANIKOS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

 • PROF. DR. JUOZĄ PADGURSKĄ;
 • DOC. DR. VYTENĮ JANKAUSKĄ;
 • DOC. DR. VYTAUTĄ STANISLOVĄ VASAUSKĄ;
 • DOKTORANTĄ RAIMONDĄ KREIVAITĮ

už mokslinių straipsnių rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse sistemose“


image-4

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĘ

LŽŪU BANDYMŲ STOTIES JAUNESNIĄJĄ MOKSLO DARBUOTOJĄ
DR. ZITA KRIAUČIŪNIENĖ
už mokslinį darbą „Žieminių ir vasarinių rapsų, žieminių kviečių ir raudonųjų dobilų liekanų skaidimosi dirvožemyje ypatumai“


UNIVERSITETO PADĖKOMIS APDOVANOTI ŠIE MOKSLININKAI:

EVF APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDROS
PROF. HABIL. DR. POVILĄ DOMEIKĄ
už mokslo darbų rinkinį: „Apskaitos informacinės sistemos kūrimas“


ŽŪIF MECHANIKOS KATEDRA AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

 • DOC. DR. ALGIMANTĄ BARTAŠEVIČIŲ,
 • DOC. DR. EGLĘ JOTAUTIENĘ,
 • PROF. DR. STANISLOVĄ MERKEVIČIŲ,
 • DR. JONĄ BAZARĄ

už mokslinių straipsnių rinkinį „Vibroakustiniai procesai sistemoje „žmogus – mašina – aplinka“ elementų sąveikoje ir valdymo galimybės energinio poveikio žmogui ir aplinkai minimizavimo požiūriu“


APLINKOS INSTITUTO AGROEKOLOGIJOS CENTRO
DOC. DR. JUOZĄ PEKARSKĄ
už mokslinių straipsnių rinkinį „Ekologinio ūkininkavimo problemos ir jų sprendimo būdai“


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai