2009 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

image-4 AGRONOMIJOS FAKULTETO ŽEMDIRBYSTĖS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. VYTAUTĄ PILIPAVIČIŲ,
  • DOC. DR. KĘSTUTĮ ROMANECKĄ

už mokslo darbų rinkinį „Antropogeninių veiksnių poveikis įvairaus intensyvumo agroekosistemoms“


DSC_1115

VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETO VANDENTVARKOS KATEDROS

PROF. DR. ARVYDĄ POVILAITĮ

už mokslo darbų rinkinį „Biogeninių medžiagų sulaikymas ir hidrologinio režimo natūralizavimo priemonių įvertinimas Lietuvos upių baseinuose“

 


image-8 image-7 APLINKOS INSTITUTO APLINKOS TECHNOLOGIJOS CHEMINIŲ IR BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • VYRIAUS. M. D. DR. PRUTENĮ JANULĮ,
  • VYRESN. M. D. DR. VIOLETĄ MAKAREVIČIENĘ,
  • VYRESN. M. D. DR. EGLĘ SENDŽIKIENĘ,
  • DOKTORANTĘ MILDĄ GUMBYTĘ

už mokslo darbų rinkinį „Degalai ir tepamosios medžiagos iš atsinaujinančių išteklių“


image-9

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĄ

APLINKOS INSTITUTO APLINKOS TECHNOLOGIJOS CHEMINIŲ IR BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOS
JAUNESN. M. D. DR. ERNESTĄ ZALECKĄ
už mokslo darbų rinkinį „Vandenvalos nuotekų dumblo nukenksminimas ir utilizavimas“


UNIVERSITETO PADĖKA APDOVANOTI

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO ŠILUMOS IR BIOTECHNOLOGIJŲ INŽINERIJOS KATEDROS
PROF. HABIL. DR. ALGIRDĄ RAILĄ
už monografiją „Augalininkystės produktų džiovinimas storame nejudančiame sluoksnyje“


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai