2011 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

Sveikiname

image-11

AGRONOMIJOS FAKULTETO AGROBIOTECHNOLOGIJOS LABORATORIJOS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • VYRIAUS. M. D. DR. NATALIJĄ BURBULIS,
  • VYRESN. M. D. DR. AUŠRĄ BLINSTRUBIENĘ,
  • VYRESN. M. D. DR. RAMUNĘ KUPRIENĘ,
  • JAUNESN. M. D. VAIDĄ JONYTIENĘ

image-12

AGRONOMIJOS FAKULTETO ŽEMDIRBYSTĖS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. VYTAUTĄ PILIPAVIČIŲ,
  • DOC. DR. KĘSTUTĮ ROMANECKĄ

už mokslo darbų rinkinį „Pasėlių produktyvumo parametrų optimizavimas“


image-13

APLINKOS INSTITUTO AGROEKOLOGIJOS CENTRO VYRESN. M. D. DR. LIGITĄ BALEŽENTIENĘ
už mokslo darbų rinkinį „Agroekosistemų funkcionavimo ir poveikio aplinkai biologinis įvertinimas“


image-14

APLINKOS INSTITUTO MIŠKŲ MONITORINGO LABORATORIJOS VYRIAUS. M. D. DR. ALGIRDĄ AUGUSTAITĮ
už mokslo darbų rinkinį „Miškų būklės reakcija į klimato ir oro taršos kaitą“


image-15

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĄ

BANDYMŲ STOTIES JAUNESN. M. D. DR. ROBERTĄ KOSTECKĄ

už mokslo darbą „Tręštų ir netręštų vasarinių rapsų (Brassica napus L.) biopotencialo formavimosi dėsningumai skirtingo tankumo pasėliuose“


UNIVERSITETO PADĖKOMIS APDOVANOTI

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. STANISLOVĄ MERKEVIČIŲ,
  • DOC. DR. EGLĘ JOTAUTIENĘ,
  • DOC. DR. VIDMANTĄ BUTKŲ

už mokslo darbų rinkinį „Technologinių įrenginių ir mašinų darbo proceso ir jo poveikio aplinkai tyrimas“


ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO ŠILUMOS IR BIOTECHNOLOGIJŲ INŽINERIJOS KATEDROS PROF. HABIL. DR. SIGITĄ URBIENĘ
už mokslo studiją „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir maiste“


VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETO VANDENS TYRIMŲ INSTITUTO PROF. HABIL. DR. SAULIŲ VAIKASĄ
už aktyvią mokslinę veiklą

 

 

 

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai