2012 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

Sveikiname

image-5

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO JĖGOS IR TRANSPORTO MAŠINŲ INŽINERIJOS INSTITUTO AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. JUOZĄ PADGURSKĄ,
  • LEKT. ALBINĄ ANDRIUŠĮ,
  • DOC. DR. RAIMUNDĄ RUKUIŽĄ,
  • DOC. DR. AUDRIŲ ŽUNDĄ

su I vieta už mokslo darbų rinkinį „Tribologiniai procesai mechaninėse ir mechatroninėse sistemose“


image-6

AGRONOMIJOS FAKULTETO BIOLOGIJOS IR AUGALŲ BIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTO PROF. DR. SIMĄ GLIOŽERĮ
su II vieta už sukurtas ir Europos specializuotuose centruose registruotas skiauteručių (Lophospermum D.Don) veisles


image-8

BANDYMŲ STOTIES AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. HABIL. DR. RIMANTĄ VELIČKĄ,
  • VYRESN. M. D. DR. AUŠRĄ MARCINKEVIČIENĘ,
  • VYRESN. M. D. DR. RITĄ PUPALIENĘ,
  • MOKSLO D. DR. ZITĄ PUPALIENĘ

su III vieta už mokslo darbų rinkinį „Rapsų auginimo technologinių parametrų ir poveikio dirvožemio derlingumui tyrimai“


image-9

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO EKONOMIKOS, APSKAITOS IR FINANSŲ INSTITUTO
PROF. DR. ASTRIDĄ SLAVICKIENĘ
su IV vieta už mokslo darbų rinkinį „Ūkių ekonominio gyvybingumo ir rizikos vertinimas integruojant išorės veiksnius“


image-10

JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĄ

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO JĖGOS IR TRANSPORTO MAŠINŲ INŽINERIJOS INSTITUTO
LEKT. DR. RAIMONDĄ KREIVAITĮ

už mokslo darbą „Aplinkai draugiškų alyvos tribologinių savybių vertinimas“


AGRONOMIJOS FAKULTETO AGROBIOTECHNOLOGIJOS LABORATORIJOS
JAUNESN. M. D. VAIDĄ JONYTIENĘ
už mokslo darbą „Veiksniai, lemiantys žieminio rapso (Brassica napus L.) atsparumą šalčiui in vitro ir in vivo“


MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETO APLINKOS IR EKOLOGIJOS INSTITUTO
LEKT. DR. ERNESTĄ ZALECKĄ
už mokslo darbų rinkinį „Aplinką tausojančių technologijų tobulinimo tyrimai bei optimizavimas“

 

 

 

 

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai